Σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 τιμούνται οι άγιοι:

Βίος καὶ Μαρτύριο τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ καὶ τῆς ἁγίας παρθενομάρτυρος Ἰουστίνης καὶ ἡ τιμή τους στὸ Μένικο τῆς Κύπρου(2 Ὀκτωβρίου)

Άγιος Νεομάρτυς Χατζη-Γεώργιος (†1794) Αγιορείτης(2 Οκτωβρίου)

Ο Όσιος Κασσιανός ο Έλληνας ο Θαυματουργός (2 Οκτωβρίου 1504)

Όσιος Θεόδωρος Ουσακώφ (2 Οκτωβρίου).

Άγιος Θεόδωρος ο Μεγαλομάρτυρας ο Γαβράς (2 Οκτωβρίου)

Όσιος Θεόφιλος ο Ομολογητής
Άγιος Κυπριανός του Σουντάλ

Νηστεία

το «σπιτάκι της Μέλιας»