Σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 τιμούνται οι άγιοι:

Ο Άγιος Ιερομάρτυς Φωκάς ο θαυματουργός (22 Σεπτεμβρίου)

Άγιος Φωκάς ο Κηπουρός (22 Σεπτεμβρίου)

Όσιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης (22 Σεπτεμβρίου)

«Τῇ 22α Σεπτεμβρίου μνήμη τῶν ἁγίων εἴκοσιν ἓξ ὁσιομαρτύρων Ζωγραφιτῶν, τῶν ἐλεγξάντων τοὺς Λατινόφρονας Μιχαὴλ τὸν βασιλέα Παλαιολόγον Η’ καὶ τὸν Πατριάρχην Ἰωάννην τὸν Βέκκον»

Οσία Παρασκευή του Σάρωφ – Ντιβέεβο (22 Σεπτεμβρίου)

Άγιοι Ισαάκ και Μαρτίνος

το «σπιτάκι της Μέλιας»