Πνίξε με όλη σου τη δύναμη τον θυμό εις κάθε στιγμή όπου θα κινηθεί, και θα τον βρείς την επόμενη ασθενέστερο.

Και πάλι εξακολούθησε να τον χτυπάς και να του κόπτεις την κεφαλή, όταν τον ιδείς να σηκώνει κεφάλι ֗ και εντός ολίγου θα εξανθήσει καρπός της μακροθυμίας, αταραξία.

Λοιπόν, ειρήνη και Χάρις, και ακολουθούν όλα τα αγαθά.

Μην νομίζεις ανάπαυσιν, οπόταν θα μιλήσεις, εάν ζητήσεις να εύρεις το δίκαιον.

Το δίκαιον είναι να υπομένεις ανδρείως τον επερχόμενον πειρασμόν δια να βγείς νικητής, καν έπταισες ή δεν έπταισες.

…Πνίξε το πάθος, όταν έλθει να σε πνίξει αυτό.

Κράτα το φίδι μέσα κλειστό, άπαξ και δις και πολλάκις, και θα εύρεις ευθύς την οδό της χαράς και της νίκης.

Από το βιβλίο «ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ» του Αγίου Γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού.

Πηγή: Ι.Ν. Μεγάλης Παναγίας Αγίου Δημητρίου Θηβών

Εικόνα από: flickriver

το «σπιτάκι της Μέλιας»