Σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2020 τιμούνται οι άγιοι:

Άγιος Αιμιλιανός, Επίσκοπος Κυζίκου ο Ομολογητής (8 Αυγούστου)

Η βιογραφία του Αγίου Μύρωνα (8 Αυγούστου)

Ο άγιος Τριαντάφυλλος, ο νεομάρτυς (+ 8 Αυγούστου 1680). Ο ιερός ναός του στο Δρυόβουνο Κοζάνης.

Όσιος Θεοδόσιος ηγούμενος Ορόβων
Άγιοι Ελευθέριος, Λεωνίδης και τα Άγια Νήπια
Άγιοι Δέκα Όσιοι και Ασκητές από την Αίγυπτο
Άγιοι Δύο Μάρτυρες από την Τύρο
Άγιος Στυράκιος
Aνάμνηση των εγκαινίων των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
Άγιος Αναστάσιος από τη Βουλγαρία
Όσιος Γρηγόριος ο ζωγράφος ο εν τω σπηλαίω
Ανάμνηση των εγκαινίων του Ναού της Θεοτόκου εν Ιερουσαλύμοις

Νηστεία – Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος

το «σπιτάκι της Μέλιας»