Νώντας Σκοπετέας

Ο τζίτζηκας που αξημέρωτα ξεκινά το ορθρινό του εγερτήριο δεν φιμώνεται …

Οι κελαηδιστές του ουρανού που σε κάθε ηλίου δύση παρουσιάζονται στον Αθάνατο Πατέρα να του δώσουν την αναφορά άλλης μιας Θεοδώρητης μέρας, δεν φυλακίζονται …

Ο γητευτής γρύλος, που θα σημάνει με το νυχτερινό τραγούδισμά του την καταλλαγή της ψυχής με ο,τι πάλεψε να την φτωχύνει , δεν στομώνεται …

Του Θεού οι διαλεχτοί -πόσο απέχεις από αυτούς ταλαίπωρε εαυτέ μου-  που Τον αγαπούν εξ ΄όλης καρδίας ψυχής διανοίας και ισχύος , όσοι με πάσα τους πνοή θέλουν να Τον υμνολογούν , ποτέ δεν θα τον βλασφημήσουν τον Θεό Πνεύμα ,Την πανταχού Παρούσα Αλήθεια , Εκείνον που μόνο Ζωή προσθέτει στο ξέψυχο ολίγον μας …

Ξεκινά το Πάσχα του Καλοκαιριού .

Ξεκινούν και οι παρακλήσεις Εκείνης που έτεκε τον Κυβερνήτην του παντός.

Να κατευνάσεις Παναγία μας τον κλύδωνα …

Κυρίως αυτό το …δεύτερο κύμα ολιγοπιστίας που γυρεύει να μας καταπιεί …

Νώντας Σκοπετέας

01/08/2020

Πηγή: …ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς

το «σπιτάκι της Μέλιας»