Αρχίζει, αγαπητοί μου αδερφοί χριστιανοί, η Θεία Λειτουργία και προτού να αρχίσει θυμιάζει ο Ιερεύς την Αγία Τράπεζα, τα εικονίσματα και τον λαό.

Αυτός είναι ένας λειτουργικός Κανόνας: πριν από ένα νέο μεγάλο τμήμα της Θείας Λειτουργίας να προηγείται θυμίαμα.

Έτσι ο Ιερεύς θυμιάζει στον Απόστολο, γιατί ακολουθεί το Ευαγγέλιο. Και θυμιάζει πάλι στο Χερουβικό, επειδή θα βγούν τα Άγια.

Έτσι, λοιπόν, θυμιάζει ο Ιερεύς στην Δοξολογία, όχι για την ίδια την Δοξολογία, αλλά γιατί μετά από αυτήν αρχίζει η Θεία Λειτουργία.

Για τον ίδιο λόγο στην Δοξολογία χτυπάει η τρίτη καμπάνα, όχι για την Δοξολογία, αλλά για την Λειτουργία, που πρόκειται να αρχίσει.

Η Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου, αρχίζει με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».

Αρχίζει δηλαδή με έναν σύντομο ύμνο στην Αγία Τριάδα. Και αυτόν τον ύμνο στην Αγία Τριάδα τον ακούμε πολλές φορές στην Θεία Λειτουργία.

Τρόπον τινά είναι η «σπονδυλική στήλη» της Θείας Λειτουργίας και είναι ο «μυελός» της! Η Λειτουργία, που αρχίζει με την Αγία Τριάδα, τελειώνει με την Αγία Τριάδα.

Γιατί, όπως διατάσσουν οι Λειτουργικές Δέλτοι, μετά το «Δι’ευχών» της Θείας Λειτουργίας ο Ιερεύς εύχεται στον λαό : «Η Αγία Τριάς διαφυλάξαι πάντας υμάς» και σταυρώνει με την ευχή τον λαό. Έπειτα λέγει το «καλημέρα».

Η πίστη μας στην Αγία Τριάδα, αγαπητοί μου, που την ομολογούμε πολλές φορές στην Λειτουργία, είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο κεφάλαιο του «Πιστεύω» μας.

Ο Θεός μας είναι Ένας, αλλά είναι τρία Πρόσωπα: Ο ΠΑΤΕΡΑΣ, ο ΥΙΟΣ και το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ. Άλλο Πρόσωπο ο Πατέρας, άλλο Πρόσωπο ο Υιός και άλλο το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ενώ είναι διάφορα τα τρία Πρόσωπα, όμως είναι ΟΜΟΟΥΣΙΑ, έχουν δηλαδή την ίδια Ουσία.

Αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι το εκφράζουμε με τα τρία δάχτυλά ενωμένα, όταν κάνουμε τον σταυρό μας. Αρχή της Θεότητας είναι ο Πατέρας, ο Οποίος γεννά τον Υιό και ο Οποίος, πάλι, Πατέρας, εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα.

Όταν ακούτε τον παπά να λέει το «Ευλογημένη η Βασιλεία» να σηκώνεστε όρθιοι και να κάνετε τον σταυρό σας εκείνη την ώρα.

Αλλά και πάντοτε στην Λειτουργία, όταν ακούτε τον Ιερέα να λέει «του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» να είστε όρθιοι εκείνη την ώρα και να κάνετε τον σταυρό σας.

Στο σπίτι σας, όταν κάνετε την προσευχή σας, να την αρχίζετε με την Αγία Τριάδα, με το «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».

Και να λέτε και την άλλη προσευχή στην Αγία Τριάδα το : ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ (είναι για τον Πατέρα αυτό), ΑΓΙΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ (είναι για τον Υιό αυτό), ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ (είναι για το Άγιο Πνεύμα αυτό).

(από το βιβλίο του Επισκόπου Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ.κ. Ιερεμίου Φούντα, Η ΘΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Σύντομα κηρύγματα)

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

ΔΙΑΚΟΝΙΑ
Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Αμπερίας Χανίων
Μάιος 2016 – – Έτος 17ο – Αριθμ. φύλλου 803

Εικόνα από: danilovmaster.ru

το «σπιτάκι της Μέλιας»