Γράφει ὁ Χρυσόστομος Σεκοῦνδος

Συχνά λέγουν ἤ γράφουν ὅτι οἱ κληρικοί εἶναι τεμπέληδες καί ὀκνηροί. Φυσικά μέ τίς αὐθαίρετες καί ἐπιπόλαιες αὐτές διατυπώσεις θέλουν νά κτυπήσουν ἤ νά μειώσουν τήν εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας.

Βεβαίως ἀνήκουν στήν μειοψηφία οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι καταφέρονται κατά τῶν ἱερέων σέ κάθε εὐκαιρία ὅπου ἔρχεται στό προσκήνιο ἕνα θρησκευτικό θέμα.

Παρακαλῶ, σέ ἀπάντηση ὅλων αὐτῶν πού δυστυχῶς ἀγνοοῦν τήν πραγματικότητα, παραθέτουμε ἕνα ἀληθινό χρονικό ἑνός μόνο Σαββατοκύριακου, ἱερέως οἰκογενειάρχου, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ σέ ἐνορία τῶν βορείων προαστείων τῶν Ἀθηνῶν.

Τό ὄνομά του εἶναι π. Σπυρίδων.

Τό Σάββατο τό πρωΐ. Τέλεσε τήν θεία Λειτουργία καί στή συνέχεια δύο μνημόσυνα. Παρευρέθη στή συνέχεια στόν καφέ μέ παραμυθητικούς λόγους πρός τίς οἰκογένειες.

Στή συνέχεια, τέλεσε βάπτιση μιᾶς ἀλλοδαπῆς κυρίας ἡ ὁποία ἔπειτα ἀπό Κατήχηση θέλησε νά γίνη ὀρθόδοξη. Μετά τέλεσε Ἁγιασμό σ’ ἕνα κατάστημα καί τό μεσημέρι γευμάτισε στήν οἰκία μιᾶς πολύτεκνης οἰκογένειας.

Τό ἀπόγευμα τέλεσε τόν Ἑσπερινό καί ἀκολούθησε ἐπί τρίωρον ἐξομολόγηση νέων ἐπιστημόνων. Τό βράδυ μετέβη σέ οἰκία ἀσθενοῦς καί τέλεσε τό εὐχέλαιο.

Τήν ἑπομένη ἡμέρα Κυριακή. Τό πρωΐ τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο. Κοινώνησε περί τούς 70 πιστούς.

Στή συνέχεια στόν καφέ εἶχε εἰδική συνάντηση μέ τούς νέους, μέ ζωντανή συζήτηση, λύσεις ἀποριῶν καί συμβουλές. Στή συνέχεια ἐπίσκεψη σέ οἰκογένεια πρός ἐπίλυσιν σοβαροῦ οἰκογενειακοῦ ζητήματος.

Τό ἀπόγευμα ἐτέλεσε τόν Ἑσπερινό, μετά τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος σέ δίδυμα καί ἀκολούθως ἐπεσκέφθη ἀσθενῆ στό Νοσοκομεῖο. Ἐπέστρεψε στό ναό γιά τέλεση γάμου καί τό βράδυ ἐπεσκέφθη ἀνάπηρο παιδί.

Ἐννοεῖται ὅτι ὁ ἐν λόγω ἐνάρετος κληρικός πρέπει νά δεῖ τήν οἰκογένειά του, πρέπει νά προσευχηθεῖ, νά μελετήσει, νά προετοιμασθεῖ πνευματικῶς, νά ἐπιλύσει ζητήματα τῆς ἐνορίας, νά δεῖ τόν ἑαυτόν του.

Τό συμπέρασμα εἶναι ὅτι ἔχουμε ἀξίους λειτουργούς τοῦ Ὑψίστου, οἱ ὁποῖοι μέ φόβο Θεοῦ ἐπιτελοῦν τό καθῆκον τους.

Ἄς τούς ἔχουμε στήν προσευχή μας.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Μηνιαῖο περιοδικό Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
­Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
­Ἔτος 46ο ­– Φεβρουάριος 2012 ­–­ Τεῦχος 466

Εἰκόνα ἀπὸ: Pinterest

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»