῾Ο ῞Αγιος Μάρτυς Πολύκαρπος ἔζησε κατά τούς χρόνους τῆς βασιλείας τοῦ ἀσεβοῦς Μαξιμιανοῦ (286-305 μ.Χ.) καί καταγόταν ἀπό τήν πόλη τῆς ᾿Αλεξάνδρειας.

῎Οντας Χριστιανός καί ἔχοντας πολύ ζῆλο γιά τόν Θεό, παρατηρώντας κάθε μέρα τούς φυλακισμένους νά ὁμολογοῦν τόν Χριστό καί νά δοκιμάζονται μέ διάφορα βασανιστήρια, δέν ἄντεχε νά ὑπομένει.

Καί ὅταν κάποια μέρα εἶδε τόν ἄρχοντα νά κάθεται καί τό αἷμα τῶν ἀνθρώπων νά χύνεται σάν νερό, ἀφοῦ ἐστάθηκε μπροστά του, τόν ἔλεγξε καί εἶπε·

«Γιατί τόσο πολύ ἐλησμόνησες τήν ἀνθρώπινη φύση, ἀκόρεστε σκύλε, καί κατακομματιάζεις τούς συγγενεῖς καί ὁμοεθνεῖς ἀνθρώπους μέ τά ξίφη σάν ξύλα, ἐπειδή κηρύττουν τόν ἀληθινό Θεό καί ἐλέγχουν τήν πλάνη τῶν εἰδωλολατρῶν, ὅπως καί ἐγώ πού εἶμαι δοῦλος τοῦ Χριστοῦ;».

᾿Εξ αἰτίας αὐτῶν, καί ἐπειδή ἐξόργισε τόν ἄρχοντα, συνελήφθη καί ἐβασανίσθηκε. Καί ἀφοῦ μέχρι τέλους εἶχε τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ στά χείλη, ἀποκεφαλίσθηκε.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

(Δεν βρέθηκε αγιογραφία του αγίου)

Εικόνα από: art.jkirkrichards

***

Σήμερα τιμούνται και οι άγιοι:

Οι φοιτητές άγιοι μάρτυρες Αμφιανός και Αιδέσιος (2 Απριλίου)
Ο όσιος πατήρ ημών Τίτος ο θαυματουργός (2 Απριλίου)

Όσιος Γρηγόριος ο εν Νικομήδεια ασκήσας
Αγία Θεοδώρα η Παρθενομάρτυρας
Αγία Ebba η Οσιοπαρθενομάρτυρας η Νέα
Άγιος Γεώργιος Επίσκοπος Αζκουρίας
Άγιος Σάββας Αρχιεπίσκοπος Σουρώζ

Νηστεία

το «σπιτάκι της Μέλιας»