Ἦλθε ἡ Ἄνοιξι!
Ὅλα εἶναι χαρούμενα τώρα.
Ὁ οὐρανὸς εἶναι γαλανός.
Δὲν ἔχει πιὰ σύννεφα.
Τὰ χιόνια ἔχουν λυώσει.
Οἱ βοσκοὶ ἔφυγαν.
Ἔφυγαν μὲ τ’ ἀρνιά των
κι ἐπῆγαν στὰ ψηλὰ βουνά.

Τὰ δένδρα ἔβγαλαν ἄνθη,
ἔβγαλαν πράσινα φύλλα.
Τὰ παιδιὰ ἔχουν χαρὰ τώρα.
Ἔφυγε πιὰ ὁ Χειμῶνας.
Πάει ἡ παγωνιὰ καὶ τὸ κρύο.

Ἡ Ἄννα χαρούμενη τραγουδεῖ:
«῏Ηλθε ἡ Ἄνοιξις, παιδιὰ,
καὶ μᾶς ἔφερε κλαδιά,
πεταλοῦδες καὶ πουλάκια
καὶ ὡραῖα λουλουδάκια».

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Ι.Κ ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΑΚΚΑ,
Αλφαβητάριον-1971

Εἰκόνα ἀπὸ: goodfon

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»