Ο αδελφός μας Δημήτριος (θυμηθείτε ΕΔΩ) κοιμήθηκε. Η οικογένειά του ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στην ομάδα προσευχής. Ας ευχηθούμε τώρα ο Θεός να τον αναπαύει και να ενδυναμώσει την οικογένειά του.

Ας διαβάσουμε λίγο από το ψαλτήρι για τον Δημήτριο (αλλά και για τους υπολοίπους αδερφούς μας, ζώντες ή κεκοιμημένους).

Καλή ανάσταση Δημήτριε.

Παρακαλώ, ας μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα αδέρφια μας:

κλικ στην ετικέτα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2020)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2019)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2018)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2017)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ [μέχρι το 2016]

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

το «σπιτάκι της Μέλιας»