Οἱ ῞Αγιοι Μάρτυρες κατάγονταν ἀπό τήν Κόρινθο καί συνελήφθησαν κατά τήν περίοδο τῆς βασιλείας τοῦ Δεκίου (249-251 μ.Χ.), γιατί ὁμολόγησαν μέ παρρησία τήν πίστη τους στόν Χριστό.

῾Οδηγήθηκαν ἐνώπιον τοῦ ἀνθύπατου Τερτίου, ὁ ὁποῖος ἦταν διοικητής τῆς ῾Ελλάδος.

῾Ο ηγεμόνας ὑπέβαλε σέ φρικώδη βασανιστήρια τούς ἀθλητές αὐτούς τῆς πίστεως καί ὅλοι τους ἔλαβαν τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.

῾Ο ῞Αγιος Οὐϊκτωρίνος, ὁ ῞Αγιος Οὐΐκτωρ καί ὁ ῞Αγιος Νικηφόρος ἐρρίφθησαν κάτω ἀπό μεγάλη κυλινδρική πέτρα πού τούς συνέτριψε.

Οἱ δήμιοι ἀπέκοψαν τά χέρια καί τά πόδια τοῦ ῾Αγίου Κλαυδίου, τήν κεφαλή τοῦ ῾Αγίου Σαραπίνου καί ἔριξαν τόν ῞Αγιο Διόδωρο σέ πυρακτωμένο καμίνι.

Τόν ῞Αγιο Παπία τόν ἔπνιξαν στή θάλασσα.

Στό Συναξαριστή τοῦ ῾Αγίου Νικοδήμου μνήμη τους ἀναφέρεται καί στίς 5 ᾿Απριλίου.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

***

Σήμερα τιμούνται και οι άγιοι:

Οι Άγιοι ένδοξοι και θαυματουργοί Ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης (31 Ιανουαρίου)
Ο Όσιος Αρσένιος o εν Πάρω (31 Ιανουαρίου)
Ὁ ὁσιομάρτυς Ἠλίας Ἀρδούνης «ὁ κουρέας ποῦ ἔγινε ἅγιος» (31 Ἰανουαρίου 1685 μ.Χ.)

Αγία Τρυφαίνη
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου Δακρυρροούσης
Άγιος Aed από το Ferns
Άγιος Ιούλιος ο Πρεσβύτερος εξ Αιγίνης

Νηστεία

το «σπιτάκι της Μέλιας»