Ἄλλο ἕνα τραγικὸ περιστατικὸ καταδεικνύει τὸ πόσο μεγάλη ἐπίδραση ἀσκοῦν στὶς παιδικὲς ψυχὲς τὰ σύγχρονα ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια. Συνέβη στὸ Μεξικὸ στὶς ἀρχὲς τοῦ 2020:

Ἕνας 11χρονος μαθητὴς εἰσέβαλε στὸ ἰδιωτικὸ σχολεῖο ὅπου φοιτοῦσε, κρατώντας δύο ὅπλα καὶ ἀμέσως ἄνοιξε πῦρ ἐναντίον τῆς δασκάλας καὶ τῶν συμμαθητῶν του.

Σκότωσε τὴ δασκάλα, τραυμάτισε πέντε συμμαθητές του καὶ ἔπειτα αὐτοκτόνησε. Τὸ ἐκπληκτικότερο εἶναι ὅτι τὸ παιδὶ δὲν εἶχε δημιουργήσει ποτὲ στὸ παρελθὸν προβλήματα στὸ σχολεῖο μὲ παραβατικὴ συμπεριφορά· ἦταν ἕνα ἰσορροπημένο, φυσιολογικὸ παιδί.

Αἰτία τοῦ ἐγχειρήματός του ἦταν ὁ ἐπηρεασμὸς ἀπὸ ἕνα βίαιο βιντεοπαιχνίδι, μὲ τὸ ὁποῖο ἔπαιζε τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες, τὸ Natural Selection, τὸ ὁποῖο περιέχει πυροβολισμούς.

Ὁ μικρὸς φόρεσε ἕνα μπλουζάκι μὲ τὸν λογότυπο τοῦ παιχνιδιοῦ, εἶπε στοὺς συμμαθητές του «σήμερα εἶναι ἡ ἡμέρα», ζώσθηκε τὰ ὅπλα καὶ προέβη στὴν τραγικὴ αὐτὴ πράξη, προσπαθώντας νὰ κάνει ἀναπαράσταση σκηνῶν τοῦ παιχνιδιοῦ («iefimerida.gr»).

Εἶναι νὰ θρηνεῖ κανεὶς γιὰ τὸ τί κόσμος προβάλλεται στὰ παιδικὰ ἀθῶα μάτια μέσα ἀπὸ τὶς ὀθόνες τῶν ἠλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν. Ἀποροῦμε βέβαια γιὰ τὸ πῶς οἱ ἑταιρεῖες δημιουργίας αὐτῶν τῶν βιντεοπαιχνιδιῶν μποροῦν ἀνεξέλεγκτα καὶ χωρὶς κυρώσεις νὰ προσφέρουν στὸ ἀγοραστικὸ κοινὸ τέτοιου εἴδους προϊόντα.

Πάντως, αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε, εἶναι νὰ ἐλέγχουμε ἐπισταμένως τὰ ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια τῶν παιδιῶν μας, ὥστε νὰ μὴν περιέχουν βία ἢ ἀνηθικότητα.

Ὅμως τὸ καλύτερο εἶναι νὰ ἀπασχολοῦμε τὰ παιδιά μας μὲ παιχνίδια ἄλλου τύπου, ἐπιτραπέζια ἢ ἐξωτερικοῦ χώρου, στὰ ὁποῖα θὰ συμμετέχουμε κι ἐμεῖς.

Τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν πρώτη τους παιδικὴ ἡλικία προτιμοῦν κατὰ πολὺ τὴν παρουσία τῶν γονέων κοντά τους στὸ παιχνίδι, παρὰ τὸ νὰ βρίσκονται μόνα τους μπροστὰ στὴν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ.

Εἶναι τόσες οἱ ὡραῖες, ἁγνές, δυνατὲς γιὰ τὴ ζωή τους προσλαμβάνουσες παραστάσεις ποὺ μποροῦν νὰ ἀποκτήσουν στὸ ζωντανὸ παιχνίδι τους μὲ τοὺς γονεῖς, παρὰ μέσα ἀπὸ τὴν καταλυτικὴ ἀρνητικὴ ἐπίδραση τῆς ὀθόνης τοῦ ὑπολογιστῆ καὶ τῶν ἀνήθικων καὶ ἀπάνθρωπων ­βιντεοπαιχνιδιῶν.

Πηγή: Ο Σωτήρ

Εικόνα από: shutterstock

το «σπιτάκι της Μέλιας»