«Σπλάχνα μου θεία και ιερά, αγαπητόν μοι τέκνον παπα Εφραίμ, έχεις τα πατρικά μου φιλιά.

Έχεις ολόκληρον την αγάπην μου, έχεις την ευχή μου, την μόλις αποπνέουσα ημίν πριν δύο ημέρας.  Πολύ βαρέως 10 ημέρας, δεν έφαγα τίποτα. 

Τώρα πάλιν τας δύο ημέρας ήλθαν κάτι φάρμακα απ’ την Αμερική και ήρχισα να παίρνω και βρήκα ωφέλεια.  Να είδομεν μέχρι πότε θα βοηθήσουν. 

Εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνω καλά.  Όσον και αν πολεμάνε τη συνοδεία δεν κάνουν τίποτε.  Μόνον με αργοπορούν εις το να φύγω.

Έχω φαρμακωθεί.  Το σώμα μου δεν θα αρέσει εις τα σκουλήκια, θα μείνει άλειωτο. Δεν θα τους αρέσει να το φάνε. 

Λοιπόν μείνε ήσυχος.  Τώρα ακόμη δεν ήλθε η ώρα.  Δώσε ευχάς στον αθλητή μου Προκόπιον. 

Σας ασπάζομαι ολοψύχως, ταπεινός και πολυπαθής, Γ. Ιωσήφ.»

Πηγή: Ιερός Ναός Αγίων Παϊσίου Αγιορείτου και Αρσενίου Καππαδόκου Λεμεσός

Εικόνα από:

το «σπιτάκι της Μέλιας»