Στέλιος Σπεράντσας

Χειμῶνας

Στὴ γῆ κατάλευκο ἁπλωμένο χιόνι πολύ.
Στὴ στέγη τρέμει κουρνιασμένο κάθε πουλί.

Τὸ ξυλιασμένο ἁπλώνει χέρι σὲ μιὰ γωνιὰ
τὸ γεροντάκι, ποὺ ὑποφέρει ἀπ’ τὴ χιονιά.

Μὰ ἐμεῖς κλειστὰ στὸ σπίτι τώρα καὶ στὴ φωτιά,
ὀνειρευόμαστε τὰ δῶρα μέσ’ στὰ κουτιά.

Ἅγιε Βασίλη, ποὺ θὰ φθάσῃς καὶ μᾶς ἀκοῦς,
στὸ πέρασμά σου μὴν ξεχάσῃς καὶ τοὺς πτωχούς.

(Ἀνέκδοτο) – Στέλιος Σπεράντσας

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Β. ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ – Φ. ΚΟΛΟΒΟΥ – Σ. ΣΠΕΡΑΝΤΣΑ – Α. ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ
1955

Εἰκόνα ἀπὸ: freetobeart

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»