Ο άγιος Ανανίας καταγόταν από τα Άρβηλα της Περσίας. Τον συνέλαβαν εξαιτίας της πίστεώς του στον Χριστό και τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια.

Την στιγμή που παρέδιδε την ψυχή του στον Κύριο, είπε αυτά τα λόγια: «Βλέπω κλίμακα (= σκάλα) που εκτείνεται έως ουρανού και νέους με φαεσφόρα πρόσωπα, οι οποίοι ίστανται επάνω της και μού λέγουν:

«Ελθέ μεθ’ ημών (= Έλα μαζί μας), ελθέ και θέλομέν σε φέρειν (= θα σε φέρουμε) εις πόλιν πλήρη φωτός και αρρήτου αγαλλιάσεως»».

Μόλις πρόφερε τα λόγια αυτά ο μάρτυς ξεψύχησε.

Κείμενο-Φωτογραφία: «Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», υπό ιερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, εκδ. Ίνδικτος (τόμος τέταρτος – Δεκέμβριος, σ. 16)

Πηγή: Απόψεις για τη Μονή Βατοπαιδίου (και όχι μόνο)

***

Σήμερα τιμούνται και οι άγιοι: 

Ὁ προφήτης Ναούμ (1 Δεκεμβρίου)
Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμονας (1η Δεκεμβρίου )
Άγιος Θεόκλητος Λακεδαιμονίας (1 Δεκεμβρίου)

Όσιος Αντώνιος ο Νέος
Άγιος Ονήσιμος Αρχιεπίσκοπος Εφέσου
Άγιοι Ανανίας και Σολόχων Αρχιεπίσκοποι Εφέσου
Ανάμνηση των εγκαινίων του ναού του Αγίου Τρύφωνα Πλησίον της αγίας Ειρήνης αρχαίας και νέας

Νηστεία – Επιτρέπεται το ψάρι

το «σπιτάκι της Μέλιας»