Γιά πρώτη φορά ἑορτάστηκε φέτος (12 Νοεμβρίου 2012) στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ὁ Νεομάρτυς Ἅγιος Μάρκος ὁ Κλεισουριεύς, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε στό Ἄργος Ὀρεστικό τό 1598.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καί ὅρισε τή 12η Νοεμβρίου πλέον ὡς ἑορτή τοῦ τοπικοῦ μας αὐτοῦ Ἁγίου.

Ὁ Νεομάρτυρας Μάρκος Μαρκούλης καταγόταν ἀπό τήν Κλεισούρα Καστοριᾶς καί ἔζησε τόν 16ο αιἰ. Οἱ πληροφορίες μας γι’ αὐτόν προέρχονται ἀπό χειρόγραφό του καστοριανοῦ ἱερέα πάπα-Ἀργύρη.

Συνελήφθη ἀπό τούς Ὀθωμανούς καί ὁδηγήθηκε στό Ἄργος Ὀρεστικό, ὅπου ὑποβλήθηκε σέ σκληρά βασανιστήρια προκειμένου νά ἀλλαξοπιστήσει.

Ὁ γενναῖος ἀθλητής τοῦ Χριστοῦ ὑπέμεινε παλικαρίσια τά μαρτύρια. Τελικῶς, οἱ τοῦρκοι τόν ἀπαγχόνισαν ἀλλά ἡ μανία τους δέν κόπασε.

Θέλησαν νά ἐξαφανίσουν τό μαρτυρικό σῶμα του. Ἔτσι ἔριξαν τό λείψανό του στόν ποταμό Ἁλιάκμονα τό 1598.1*

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν πανηγυρικό λόγο του ἀναφέρθηκε στούς Ἁγίους της Ἐκκλησίας μας καί στήν τιμή πού πρέπει νά ἀποδίδουμε κυρίως στούς Νεομάρτυρες, ἀφοῦ ἀποτελοῦν μεγάλο κεφάλαιο τῆς πίστης μας.

Τέλος, σημείωσε, πώς ὁ Ἅγιος Μάρκος θά ἑορτάζεται ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία δύο φορές, μία στό Ἄργος Ὀρεστικό, τόν τόπο πού μαρτύρησε καί μία στήν Κλεισούρα, τόν τόπο καταγωγῆς του.

*1. Λ. Παπαϊωάννου, Ἄργος πόλη Ὀρεστίδας, Μορφωτικός Σύλλογος Ἄργους Ὀρεστικοῦ «Ἡ Ὀρεστίς», 1996, Ἄργος Ὀρεστικό, σ. 220, 221.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
Τριμηνιαία ἔκδοσις  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστοριᾶς
ἔτος ιβ΄ – τεῦχος 53 – Ὀκτώβριος  – Δεκέμβριος  2012

Εἰκόνα ἀπὸ: Ἱερὰ Μητρόπολις Καστοριᾶς

***

Σήμερα τιμοῦνται καί οἱ Ἅγιοι

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας (12 Νοεμβρίου)
Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης (12 Νοεμβρίου)

Όσιος Νείλος ο Ασκητής
Όσιος Μαρτίνος ο θαυματουργός επίσκοπος Φραγκιάς
Προφήτης Αχιά
Όσιος Μαρτίνος ο Επίσκοπος Ταρακίνης
Άγιοι Ζεβινάς, Γερμανός, Νικηφόρος, Αντωνίνος και Μαναθώ η Παρθένος
Άγιος Αρσάκιος
Άγιος Λέων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Σάββας Νιγδελής ο Σαμολαδάς ο Νεομάρτυρας
Άγιος Νικόλας ο Νεομάρτυρας από την Ενορία των Έξι Μαρμάρων
Ανάμνηση Θαύματος Αγίου Σπυρίδωνα
Όσιος Ιωάσαφ ο επίσκοπος

Επιτρέπονται όλες οι τροφές

 τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»