Αναστάσιε, σου δε τι γράψω χάριν;
Xριστού χάριν σπεύσαντος εκθανείν ξίφει.

Ο Μάρτυρας αυτός παρουσιάστηκε με τη θέληση του στους τυράννους και ομολόγησε με θάρρος τον Χριστό. Τότε αυτοί, επειδή ο Άγιος παρέμεινε σταθερός στην ομολογία του, τον αποκεφάλισαν και τον έριξαν στη θάλασσα.

Τότε κάποια ευσεβής γυναίκα, παρέλαβε το τίμιο λείψανο του, αφού το έβγαλε η θάλασσα, και το έθαψε με τιμές. Εκεί επίσης έκτισε εκκλησία στο όνομα του Αγίου, που το Ιερό λείψανό του, με τη χάρη του Θεού, έκανε πολλά θαύματα.

Πηγή: Ορθόδοξος Συναξαριστής

(Δεν βρέθηκε αγιογραφία του αγίου)

Εικόνα από: Pinterest

Σήμερα τιμούνται και οι άγιοι:

Οι άγιοι μάρτυρες και νοτάριοι Μαρκιανός και Μαρτύριος (25 Οκτωβρίου)
Η αγία Ταβιθά η ελεήμων (25 Οκτωβρίου)
Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Αμάστριδος (25 Οκτωβρίου)

Άγιοι Ουαλλέριος και Χρυσάφιος
Άγιος Ουαλλερίνος
Άγιος Σαβίνος
Άγιος Ούαρος «ὁ ἐν Αἰγύπτῳ»
Άγιοι Παππίας, Διόδωρος και Κλαυδιανός
Άγιοι Δύο Μάρτυρες από τη Θράκη
Αγία Χρυσάνθη
Όσιοι Μαρτύριος ο Έγκλειστος και Μαρτύριος ο διάκονος
Άγιοι Φαύστος, Βασίλειος και Λουκιανός
Άγιοι Νικηφόρος και Στέφανος
Άγιοι Φιλάδελφος και Πολύκαρπος
Όσιος Μακάριος επίσκοπος Πάφου της Κύπρου

Νηστεία

το «σπιτάκι της Μέλιας»