Φορητή εἰκόνα τῆς Ἁγίας νεομάρτυρος Λυγερῆς τῆς Χιοπολίτιδος. Ἒργον τοῦ ἁγιογραφικοῦ οἲκου Βουρδαχᾶ.

Ἡ Ἁγία νεομάρτυς Λυγερή ἡ Χιοπολίτις γεννήθηκε στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνος στό χωριό Ἀνάβατος τῆς Χίου.

Ἀνατράφηκε μέ τά νάματα τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, ἐνῶ διακρινόταν γιά τό ψυχοσωματικό της κάλλος, γεγονός πού προκάλεσε τήν ἐρωτική ἓλξη τοῦ Τούρκου τυράννου.

Παρά τις ὑποσχέσεις καί τίς πιέσεις του γιά πλούτη καί τιμές, ἡ πάνσεμνος Λυγερή ἒμεινε σταθερή στήν πίστη της καί ἀρνήθηκε τόν γάμο μέ τόν ἀλλόπιστο Ἀγαρηνό.

Στίς 6 Σεπτεμβρίου 1822, ἡμέρα ἑορτασμοῦ στόν Ἀνάβατο Χίου τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, κατέφθασαν στόχωριό οἱ ἀκόλουθοι τοῦ Τούρκου τυράννου.

Τότε μέσα στήν προκληθεῖσα ἀναστάτωση ἃρπαξαν βίαια καί παρά τήν ἀρνησή της τήν πάνσεμνο Λυγερή γιά νά τήν ὁδηγήσουν σ’ αὐτόν.

Στή διαδρομή ἡ Λυγερή ἀγκάλιασε μέ ὃλη της τή δύναμη ἓνα δένδρο, διακηρύσσοντας μέ παρρησία ὃτι δέν πρόκειται νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό.

Τότε ἓνας ἀκόλουθος τήν ἀποκεφάλισε καί μέ τήν τιμία της κεφαλή ἒφυγε τρέχοντας πρός τήν παραλία Ἐλίντα, ὃπου περίμενε ὁ Τοῦρκος τύραννος.

Ἀπό το αἷμα τῆς ἀθληφόρου νεομάρτυρος χάραξε ἡ μητέρα της στάπαρακείμενα βράχια τρεῖς σταυρούς, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἓνας ἒχει διασωθεῖ μέχρι σήμερα.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.

Ἐνθέως ἐνήθλησας, Παρθενομάρτυς κλεινή, αἱμάτων σου ῥεύμασι, τῆς ἀθανάτου Ζωῆς, το Δένδρον ποτίσασα. Πίστει γάρ παριδοῦσα, ἡδονάς ψυχοφθόρους, ἒῤῥηξας τοῦ βελίαρ, τάς ἐπάλξεις θεόφρον, ἡμῖν παρεχομένη σεπτῶς, χαρίσματα ἒνθεα.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΛΥΓΕΡΗΣ ΜΗΛΑΚΗ (+ 15.02.2017) ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΕΝΤΙΑΔΗ

Πηγή: Σύνδεσμος Κληρικών Χίου

***

Σήμερα τιμούνται και οι άγιοι:

Το εν Χωναίς θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (6 Σεπτεμβρίου)

Αγία Καλοδότη
Άγιοι Ευδόξιος, Ρωμύλος, Ζήνων, Μακάριος, Έντεκα Χιλιάδες Μάρτυρες και Χίλιοι Εκατόν Τέσσερις Στρατιώτες Μάρτυρες
Άγιος Φαύστος ο Πρεσβύτερος
Άγιοι Μακάριος και Ανδρέας
Άγιος Βίβος ο Οσιομάρτυρας
Άγιοι Κυριάκος, Διονύσιος και Ανδρέας
Αγίες Ανδροπελαγία και Θέκλα
Άγιος Θεόκτιστος ο ναύκληρος
Άγιος Κυριάκος ο δημότης
Άγιος Σαραπάβων ο βουλευτής
Ανάμνηση Εγκαινίων του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου «εἰς τὸ Δεύτερον ἐν τῷ οἴκῳ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης»
Σύναξη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Νημπορίου
Σύναξη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Περιμπλιώτη
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου «των αδελφών του Κιέβου» εν Ρωσία

Νηστεία – Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος

το «σπιτάκι της Μέλιας»