Εχθές έγινε η κηδεία του Παύλου, ο οποίος είχε μπει πριν ένα χρόνο και είχε παραμείνει για κάποιους μήνες στην κατάσταση προσευχής. Κοιμήθηκε λόγω καρκίνου και σήμερα  που ενημερώθηκα βάζω το όνομά του στην κατάσταση υπέρ αναπαύσεως.

Πριν λίγες μέρες επίσης κοιμήθηκε ο Γεώργιος, κι αυτός νικημένος από τον καρκίνο, αφήνοντας εδώ στη γη, την αγία μητέρα του, τα αδέλφια του, τη σύζυγο του, τα παιδιά του και τις δύο εγγονές του. 

Η οικογένεια του μας ικετεύει να ξεκινήσουμε να προσευχόμαστε, για την ανάπαυση της ψυχής του και αν έχουμε τη δυνατότητα, να δώσουμε το όνομά του σε σαρανταλείτουργο. Μας ευχαριστούν μέσα από την ψυχή τους.

Ας προσευχηθούμε λοιπόν για την ψυχή τους, αλλά και για τους δικούς τους, να τους ενδυναμώσει ο Κύριος και να αντιμετωπίσουν την απώλεια σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου:

Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα  μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦἸησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ.[Ά Θεσ. δ΄ 13-14]

…Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν 
καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. 
Ἀμήν.

Καλή ανάσταση αδέρφια μας
Αιωνία σας η μνήμη

Ας ανάψουμε ένα κεράκι, ας διαβάσουμε λίγο από το ψαλτήρι ή έστω ας πούμε ένα  «Κύριε ελέησον». Για τους κεκοιμημένους είναι κατάλληλος ο ψαλμός 150 σύμφωνα με τον Άγιο Παΐσιο, αλλά γενικά η ανάγνωση του ψαλτηρίου είναι συνηθισμένη σε αυτή την περίσταση.

Παρακαλώ, ας μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα αδέρφια μας:

κλικ στην ετικέτα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2019)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2018)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2017)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ [μέχρι το 2016]

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

το «σπιτάκι της Μέλιας»