Εορτάζουν 12 Αυγούστου

Το συναξάριο μας πληροφορεί περί του τρόπου του μαρτυρίου  των Δώδεκα Στρατιωτών ισάριθμων των μαθητών του Χριστού.

«Οι Δώδεκα Μάρτυρες οι από στρατιωτών ξίφει τελειούνται» .

Ο τόπος και ο χρόνος του μαρτυρίου των  είναι άγνωστος όπως και ο τόπος καταγωγής των.

Φαίνεται ότι από κακή αντιγραφή το «εγκρίτοις μάρτυσι» αποδόθηκε ως «εκ Κρήτης» . Δωδεκάριθμος αθλεί μαρτύρων δια ξίφους Χριστού μαθηταίς ισάριθμος εγκρίτοις.

Πηγή: Κρητική Αγιολογία

***

Σήμερα τιμούνται και οι άγιοι:

Οι Άγιοι Μάρτυρες Φώτιος και Ανίκητος (Η μνήμη τους τιμάται στις 12 Αυγούστου)

Άγιοι Πάμφιλος και Καπίτων
Όσιος Παλάμων
Όσιος Κάστωρ
Όσιοι Σέργιος και Στέφανος

Νηστεία

το «σπιτάκι της Μέλιας»