Μικρός Εὐεργετινός

Ἐνῶ λοιπόν ὁ Ἅγιος Κλήμης μεγάλωνε μέ καλή ἀνατροφή ἀπό μητέρα φιλόστοργη, ἐκείνη προαισθάνθηκε ὅτι πλησίαζε τό τέλος της.

Ἀγκάλιασε τότε μέ τρυφερότητα καί πόθο τό παιδί της, ποῦ δέν εἶχε κλείσει ἀκόμα τά δέκα του χρόνια, τό φιλοῦσε γλυκά – γλυκά καί, καθώς βιαζόταν νά τό κάνει ὄχι τόσο διάδοχο στά δικά της πλούτη ὅσο κληρονόμο τῶν θησαυρῶν τοῦ οὐρανοῦ, τοῦ ἔδινε (συμβουλές καί) παραγγελίες σάν κι αὐτές:

Παιδί μου! Παιδί μου πολυαγαπημένο!

Παιδί μου, ποῦ, πρίν γνωρίσεις τόν πατέρα σου, γνώρισες τήν ὀρφάνια, μά πλούτισες, κάνοντας τό Θεό πατέρα καί χρησιμοποιώντας τήν  ὀρφάνια γιά  τήν εὐτυχία σου!

Ἐγώ μέν σέ γέννησα σωματικά, μά ὁ Χριστός σέ μεγάλωσε πνευματικά. Γνώρισε λοιπόν τόν Πατέρα σου. Μή διαψεύσεις τ΄ ὄνομα τοῦ γιοῦ.

Τό Χριστό μονάχα λάτρευε. Στό Χριστό μονάχα ἔχε ἐμπιστοσύνη. Αὐτός εἶναι, πραγματικά, ἡ ἀθανασία. Αὐτός εἶναι ἡ σωτηρία.

Αὐτός, πού κατέβηκε γιά μᾶς ἀπό τά οὐράνια καί μᾶς ἀνέβασε μαζί Του καί μᾶς ἔκανε παιδιά Του καί θεούς.

Ὅποιος λοιπόν μπαίνει στήν ὑπηρεσία αὐτοῦ του Δεσπότη, θά ξεπεράσει ὅλες τίς δυσκολίες, καί ὄχι μόνο θά νικήσει τούς τυράννους καί τούς βασιλιάδες ποῦ προσκυνοῦν τά εἴδωλα, μά καί θά ντροπιάσει ἀκόμα κι αὐτούς τούς δαίμονες, πού τιμοῦν ἐκεῖνοι, καί τόν ἀρχηγό καί προστάτη τούς διάβολο…

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

Ο ΤΗΡΩΝ
Μηνιαία Ἔκδοση Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος
Ἔτος 11ον – Τεῦχος 10ο – Ἰούλιος 2018

Εἰκόνα: «Μητέρα καί παιδὶ» ἔργο τῆς Mary Cassatt, ἀπὸ: wiki.commons

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»