Ο ιερέας π. Αθανάσιος Στυλιάδης  στην Αγία Τράπεζα του σπηλαιώδους ναού.

Μια καλοκαιρινή ημέρα ενός απροσδιόριστου έτους της Τουρκοκρατίας, κάποιος Λοσνιτσιώτης (: Γερμανιώτης) αιγοβοσκός εισήλθε στη μεγάλη και σκοτεινή σπηλιά, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του ψηλού βουνού που υπέρκειται της περιοχής «Κοκόλια» του Γέρμα, για να βρει κάποιο χαμένο ζώο του.

Η είσοδος  στο σπηλαιώδη ναό της Αγίας Τριάδος.

Η είσοδος του σπηλαιώδους ναού απ’ το εσωτερικό του.

Η σπηλιά Περιστέρα, όπου είχε μεταφερθεί η ευρεθείσα θαυματουργός εικόνα της Αγίας Τριάδος.

Εκεί μέσα ο εν λόγω αιπόλος είδε τοποθετημένη και ακτινοβολούσα μία ιερή εικόνα της Αγίας Τριάδος, των βυζαντινών χρόνων.

Αμέσως ειδοποίησε τον τότε ιερέα της Λοσνίτσας (νυν Γέρμα) και τους ευσεβείς κατοίκους της κι έτρεξαν όλοι στην απρόσιτη σπηλιά για να διαπιστώσουν το θαυμαστό γεγονός και να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα. Αυτό συνέβη αρκετές φορές.

Η εικόνα της Αγίας Τριάδος στον παρουσιαζόμενο σπηλαιώδη ναό.

Όμως, μετά από λίγο καιρό οι Γερμανιώτες, επειδή η ανάβασή τους στην αναφερόμενη σπηλιά της Αγίας Τριάδος ήταν επίπονη και πολύ κοπιαστική, αποφάσισαν να μεταφέρουν την υπόψη ιερή εικόνα σε έτερη σπηλιά που είχε πιο βατό δρόμο, στην ονομαζόμενη “Σπηλιά της Περιστέρας”. Και αυτό έπραξαν.

Το τέμπλο του σπηλαιώδους ναού.

Όμως η εικόνα ξαναγύρισε με θαυματουργικό τρόπο στη σπηλιά εύρεσής της. Αυτό επαναλήφθηκε 2 – 3 φορές και τελικά οι κάτοικοι πίστεψαν, ότι ο Θεός ήθελε να παραμείνει η εικόνα Του στο πρώτο και δυσπρόσιτο σπήλαιο και την άφησαν εκεί, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για τη “Σπηλιά της Αγίας Τριάδος”, που έχει εντός της τον ομώνυμο σπηλαιώδη ιερό ναό, ο οποίος πανηγυρίζει κατά τη μεγίστη εορτή του Αγίου Πνεύματος και δέχεται τότε την επίσκεψη και προσκύνηση πολλών χριστιανών της γύρω περιοχής.

(Καταγραφή από μνήμης. Γ.Τ.Α.)

Η Αγία Τράπεζα του ναού. 

Στιχηρό εις την Αγίαν Τριάδαν. Ήχος α΄.

Μονάς Τριάς υπερούσιε,
ο Πατήρ, ο Λόγος, και Πνεύμα το Άγιον,
το τριλαμπέστατον φως και ομοδύναμον,
το κράτος το αμερές, το αδιόριστον γνώσεως πέλαγος,
ταυτότης η συμφυής, το ανερμήνευτον θαύμα και μέγεθος,
σώσον τους πιστώς τολμώντας, αναξίοις χείλεσιν,
ανυμνείν σου το κράτος,
ώ τρισυπόστατε Θεέ του παντός.

Τηλεάποψη του βουνού της Αγίας Τριάδος. Εντός του κύκλου ο βράχος όπου ο σπηλαιώδης ναός της.

Ο αείμνηστος δάσκαλος Αγγελής Αγγελής.

Καταγραφή αφήγησης του ιστοριοδίφη δασκάλου Αγγελή Αγγελή (1911 – 1970).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το ναό της Αγίας Τριάδος Γέρμα

Πηγή: Φως της Καστοριάς

το «σπιτάκι της Μέλιας»