Γεράσιμος Μαρκορᾶς

Tὸ καλοκαίρι

Πῶς τολμᾷς καὶ τέτοια μέρα ξάφνου σὺ πετιέσαι ἐμπρός μου;

Εἰς τὴν γῆ καὶ στὸν αἰθέρα βασιλεύω τώρα ἐγώ.

Εἶμαι, ναί, τὸ καλοκαίρι, ὁπού, στόλισμα τοῦ κόσμου,

μ’ ἕνα βλέμμα ὅλα τὰ μέρη ἀπὸ λάμψι πλημμυρῶ.

«Ποιητικὰ Ἔργα» Γεράσιμος Μαρκορᾶς

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ’
ΕΥΑΓΓ. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ – ΗΛΙΑ Π. ΜΗΝΙΑΤΗ Γ. ΜΕΓΑ – Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
1955

Εἰκόνα: «Tὸ κλαδί τῆς κερασιᾶς», ἔργο τοῦ William Bouguereau, ἀπὸ: wiki.commons

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»