Ἄγγελος Βλάχος

Ὀ Μάιος.

Ὁ Μάιος μᾶς ἔφθασε, ἐμπρός, βῆμα ταχύ,
νὰ τὸν προϋπαντήσωμε, παιδιά, στὴν ἐξοχή.

Δῶρα στὰ χέρια του πολλὰ και ὄμορφα κρατεῖ
καὶ τὰ μοιράζει γελαστὸς σὲ ὅποιον τοῦ ζητεῖ.

Φέρνει τραγούδια καὶ χαρές, λουλούδια καὶ δροσιὰ
καὶ μυρωδάτη φόρεσε ὡραία φορεσιά…

Πᾶμε κι ἐμεῖς νὰ πάρωμε, μὴ χάνωμε καιρό,
μᾶς φθάνει ἕνα τριαντάφυλλο κι ἕνα κλαρὶ χλωρό.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΒΑΣΙΛ. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1963

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»