Στόν Ἐθνομάρτυρα Γρηγόριον Ε

Σάν τό ἀστέρι τῆς αὐγῆς, βλέπω τό πρόσωπό Σου,
καί στήν καρδιά μου αἰσθάνομαι,κρυμμένη τήν ἐλπίδα.
Μπροστά στό ἅγιο σκῆπτρο σου, καί στό χρυσό σταυρό σου,
ἔσκυψα τό κεφάλι μου καί τό σχοινί σου εἶδα.

Καί σκέφτηκα. Τί κάμανε κεῖνοι πού Σέ κρεμάσαν;
Καί σέροντάς σε ἔσχιζαν, τές σάρκες τοῦ κορμιοῦ σου;

Στό γένος μας, πού μέ σφαγή καί μέ φωτιά ρημάξαν,
καινούργιο δρόμο χάραξε, ἡ ἄκρα τοῦ σχοινιοῦ σου.

Ὅλοι, μεγάλοι καί μικροί, ὅσοι ἀγωνιστήκαν, ἀπ’
τό δικό σου τό σχοινί Γέροντα κρατηθῆκαν.

Καί πάλι γιά τή λευτεριά ὅσοι θ’ ἀγωνιστοῦνε,
ἀπό τό ἴδιο μέ χαρά κι ἐκεῖνοι θά πιαστοῦνε.

Τί καί ἄν εἶσαι μάρμαρο; Μᾶς δίνεις τόσο θάρρος.
Στέκεις τοῦ Γένους φύλακας, καί τῆς θρησκείας φάρος!

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΚΙΒΩΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 47 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Εἰκόνα ἀπὸ: wiki.commons

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»