Ας μπούμε στη θέση των αδερφών μας, ας φανταστούμε το δικό μας παιδί ή ο δικός μας άνθρωπος να είχε ένα τέτοιο πρόβλημα υγείας. Ας πονέσουμε μαζί τους, ας κάνουμε τον πόνο προσευχή και ας αφήσουμε την τελική απόφαση στον Κύριό μας Ιησού Χριστό.

Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾿ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. προσερχώμεθα οὖν μετὰ παῤῥησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. (Εβρ. 4,14-16)

Βασίλειος: Τα νέα για τον μικρό Βασίλη που είχαμε και παλιότερα στην προσευχή μας δυστυχώς δεν είναι καλά. Μάλλον έχει χρόνια παγκρεατίτιδααγνώστου αιτίας. Είχε γίνει λάθος στην μαγνητική και εδώ και έναν χρόνο το πρόβλημα υπήρχε, αλλά οι γιατροί δεν το είχαν δει! Αυτό που εύχονται οι γονείς οι οποίοι είναι συντετριμμένοι είναι να γίνει ένα θαύμα και το παιδί να γίνει καλά. Οι γιατροί ό,τι ήταν να κάνουν το έκαναν. Τώρα οι γονείς προσεύχονται να έχει μια πολύ ήπια μορφή χωρίς πολλές παρενέργειες. Μας παρακαλούν πολύ να το κάνουμε συνεχώς θέμα προσευχής και να δώσουμε το όνομα όπου εμείς κρίνουμε.

Ιωάννης 15 ετών: Παρακαλώ να προσευχηθούμε υπέρ αναρρώσεως του μικρού Γιαννάκη που χειρουργήθηκε στο κεφάλι σήμερα 27-3-19.

Ελένη 55 ετών: είναι πολύ άρρωστη. Έχει επιληψία και εγκεφαλίτιδα. Παρακαλώ να προσευχηθούμε γι’ αυτήν.

Παρακαλώ, ας μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα αδέρφια μας:

κλικ στην ετικέτα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2019)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2018)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2017)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ [μέχρι το 2016]

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ 

το «σπιτάκι της Μέλιας»