ΜΕΤΑ τὴν κοίμησή του (4η Μαρτίου) ὁ ῞Αγιος Γεράσιμος ἀνακηρύχθηκε (καὶ ἐπίσημα) ῞Αγιος καὶ ἔκανε Θαύματα, ἀπὸ τὰ παλιὰ ἐκεῖνα χρόνια μέχρι καὶ σήμερα.

Πολλοὶ μάλιστα λένε ὅτι ὁ ῞Αγιος ἄκουσε πολὺ γρήγορα τὶς παρακλήσεις καὶ τὶς προσευχές τους καὶ τοὺς ἔκανε καλά. Γι᾿ αὐτὸ ἀπὸ πολλοὺς ὀνομάζεται «῾Ο ῞Αγιος ᾿Εξπρές»!

῾Ο ῞Αγιος εἶναι πάντα ζωντανὸς (εἰδικῶς στὴν Μονή του), κυκλοφορεῖ ἀνάμεσα στοὺς προσκυνητὲς καὶ στοὺς ἄλλους πιστούς, συνομιλεῖ μαζί τους, τοὺς παρηγορεῖ, τοὺς ἐνθαρρύνει, τοὺς θεραπεύει καὶ σκορπίζει παντοῦ τὴν ἀγάπη του.

* Πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια, ὁ ῾Ηγούμενος εἶχε πάει στὴν ῾Ελλάδα. Στὸ Μοναστήρι βρισκόταν μιὰ ρουμᾶνα Καλογριά, ἡ Μαρία, ὁ ᾿Ασὰμ ὁ ἄραβας, μικρὸ παιδὶ τότε καὶ δίπλα στὴ σπηλιὰ ἡ Γερόντισσα Χριστοδούλη.

Κάθε νύκτα ἀκούγανε τὴν πόρτα τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ ῾Αγίου Γερασίμου νὰ ἀνοίγει καὶ νὰ κλείνει. Πήγαινε ἡ Μαρία νὰ δεῖ ποιὸς ἦταν καὶ δὲν ἔβλεπε κανένα. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ᾿Ασάμ, ποὺ γύριζε στὸ Μοναστήρι, κοίταζε καὶ δὲν ἔβλεπε κανένα.

῞Οταν ὁ π. Χρυσόστομος γύρισε στὸ Μοναστήρι τὸν ρωτήσανε:

– Γέροντα, ποιός ἀνοιγοκλείνει τὴν πόρτα τῆς ᾿Εκκλησίας κάθε βράδυ;

Κι ἐκεῖνος τοὺς ἀπάντησε:

– ῾Ο ῞Αγιος Γεράσιμος εἶναι, ποιός ἄλλος νὰ εἶναι;

῾Ο ῞Αγιος ἐκτελοῦσε χρέη φύλακα τοῦ Μοναστηριοῦ, ὅταν ἀπουσίαζε ὁ ῾Αγιοταφίτης φύλακάς του.
᾿Επίσης, μέσα στὸ Μοναστήρι πάρα πολλοὶ ἔνιωσαν μιὰ θαυμάσια εὐωδία, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ περιγράψουν μὲ λόγια…

* ῞Ενα ἀντρόγυνο διηγόταν τὸ παρακάτω θαῦμα:

– Πρὶν λίγα χρόνια ἤρθαμε στὸ Μοναστήρι τοῦ ῾Αγίου καὶ μείναμε γιὰ λίγες μέρες. ῞Ενα ἀπόγευμα παρακαλέσαμε τὸν ῾Ηγούμενο νὰ μᾶς ἐξομολογήσει, ἄν εἶχε χρόνο. ῾Ο Γέροντας ἀπάντησε ὅτι δὲν μποροῦσε, γιατὶ εἶχε πολλὲς δουλειές.

Μετὰ ἀπὸ λίγο ἀνεβήκαμε τὴ σκάλα καὶ μπήκαμε στὸ Ναὸ τοῦ ῾Αγίου Γερασίμου. ᾿Εκεῖ συναντήσαμε πάλι τὸν ῾Ηγούμενο. ῞Οταν μᾶς εἶδε μᾶς εἶπε μὲ πολλὴ ἀγάπη: «᾿Ελᾶτε, παιδιά μου, νὰ σᾶς ἐξομολογήσω».

῞Οταν τελείωσε ἡ ᾿Εξομολόγηση, κατεβήκαμε πάλι στὸ προαύλιο. Σὲ λίγο περνοῦσε ἀπὸ κοντά μας ὁ ῾Ηγούμενος καὶ τὸν εὐχαριστήσαμε γιατί, παρόλες τὶς σκοτοῦρες καὶ τὴν κούραση, μᾶς ἔκανε τὸ χατῆρι καὶ μπῆκε στὸν κόπο νὰ μᾶς ἐξομολογήσει.

Τότε ἐκεῖνος ἔκπληκτος μᾶς εἶπε:

– Τί λέτε, βρὲ παιδιά; ᾿Εγὼ σᾶς ἐξομολόγησα; ᾿Εγὼ κανένα δὲν ἐξομολόγησα σήμερα. ᾿Αφοῦ σᾶς εἶπα ὅτι δὲν εἶχα καιρὸ καὶ ἤμουν καὶ κουρασμένος.

᾿Εμεῖς μείναμε ἄφωνοι. Καταλάβαμε ὅτι ἐκεῖνος ποὺ μᾶς ἐξομολόγησε δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὸν ῞Αγιο Γεράσιμο. ᾿Εμφανίστηκε μὲ τὴ μορφὴ τοῦ ῾Ηγουμένου, γιὰ νὰ μὴ τὸν καταλάβουμε.

Δοξάζουμε τὸ Θεὸ καὶ Τὸν εὐχαριστοῦμε. ᾿Επίσης, εὐχαριστούσαμε τὸ μεγάλο ῞Αγιό Του, τὸν ῞Αγιο Γεράσιμο, ποὺ μᾶς ἔκανε τὴ μεγάλη τιμὴ νὰ μᾶς ἐξομολογήσει!

(*) ῾Ο ῞Αγιος Γεράσιμος ὁ ᾿Ιορδανίτης – Βιογραφία γιὰ Παιδιά, ῎Εκδοση ῾Ιερᾶς Μονῆς ῾Αγίου Γερασίμου ᾿Ιορδανίτου, 2003, σελ. 36, 39-40, 41.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας» 

ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
῾Ιερὰ  Μονὴ ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης Φυλῆς ᾿Αττικῆς
ἔτος μγ´- τόμος ιστ´- Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2010 – τεῦχος 355

Εἰκόνα ἀπὸ: orthedu.ru

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»