Ματθ.κε’31κ.ε.

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Τὸ  κριτήριον

 Θά ρθῇ ἡμέρα κι’ ἡ στιγμή πού θά τεθῇ ἕνα τέρμα
στό σατανᾶ μέ τό Κακό, στή φοβερή του δρᾶσι
καί στῆς ἐφήμερος ζωῆς τό τελικό της γέρμα
καί θ’ ἀπαλλάξῃ ὁ Θεός τοῦ πόνου ὅλη τήν Πλάσι
νά πάψῃ πιά ὁ ἄνθρωπος κάτω ἀπό τό πέλμα
τοῦ τύραννου νά βρίσκεται, κι’ ἔτσι θά ἡσυχάσῃ.

Κριτής θά ρθῇ ὁ Κύριος. Κριτής τῆς Οἰκουμένης
μέ δόξα μεγαλόπρεπη πού στό Θεό ἁρμόζει
σέ θρόνο ἐπάνω πύρινο μ’ Ἀγγέλους κι’ Ἀρχαγγέλους
ὄχι ἁπλοῦς Διδάσκαλος μέ ταπεινή τήν ὄψι
ἀλλά μέ σπάθη ἀστραφτερή, ζυγό δικαιοσύνης
σάπια, ξηρά, ἁμαρτωλά, κακοῦργα ν’ ἀποκόψῃ
καί στή φωτιά τῆς Κόλασης μακρυά του νά τά σπρώξῃ

Σάν γίδια καί σάν πρόβατα μπροστά του θά σταθοῦνε
μυριάδες πλήθη νά κριθοῦν· νά ξεχωρίσῃ ἡ ἦρα
ἀπό τό στάρι διά παντός κι’ ὅλοι τους θά βρεθοῦνε
χωρίς συνήγορο ψευτιᾶς χωρίς δικολαβίες
μονάχα μέ τά ἔργα τους γιά ν’ ἀπολογηθοῦνε
μέ νομοκάνονα Θεοῦ αὐτό τό Εὐαγγέλιο
πού ἐδόθηκε στόν ἄνθρωπο ἀπ’ τό Χριστό τόν τέλειο.

Ἡ εὐλογημένη στρατιά πιστῶν καί ἐναρέτων
θ’ ἀκούσῃ τή γλυκειά φωνή μ’ ἀγάπη νά τήν ραίνῃ
μέ μύρια κρινολούλουδα, μ’ ἄνθη τοῦ Παραδείσου
μέσα σέ κῆπο φωτεινό τήν ἀμοιβή νά παίρνῃ
ἐνῶ οἱ σκληροί καί ἄπονοι πού μέσα στήν καρδιά τους
ἔκλεισαν μόνον ἀπονιά, χωρίς στοργή κι’ ἀγάπη
θα ὁδηγηθοῦν στά σκοτεινά μπουντρούμια τῆς ἀβύσσου
μαζί μέ τόν ἀρχαίκακο διάβολο πού μ’ ἀπάτη
παγίδεψε τόν ἄνθρωπο Θεό νά ἐγκαταλείψῃ
καί στῶν ταρτάρων τούς γκρεμούς μέ σαδισμό νά ρίξῃ.

Στῶμεν καλῶς ὅλοι οἱ πιστοί! Πᾶμε γιά μιά πατρίδα
πού ὁ Χριστός ἑτοίμασε κι’ ἀγόρασε μέ Αἷμα
γιά μᾶς πού ἐστηρίξαμε σ’ Ἐκεῖνον τήν ἐλπίδα.
Εἶναι ἀλήθεια ζωντανή. Δέν εἶναι τοῦτο ψέμμα.

Από τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ», 1980 (σελ. 116).

γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»