Μάρκ.α’ 1 – 7

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Μετανοεῖτε!
Γνωρίζοντας ὁ Ἰησοῦς τή φοβερή ἀρρώστεια
πού προσεβλήθη ἡ ψυχή βαρειά στό λογχισμό της
σάν δέχτηκε βλακίστατα ἀποστασίας γεῦσι
νά πάρη ἀπό τό διάβολο, καί μέ τό γλίστρημά της
νά νοιώσῃ φοβερή πληγή τί θέλησε ν’ ἀρέσῃ
μέ ὑπακοή στό σατανᾶ, εἶδε τό πάθημά της
κι’ ἀφωρισμένη ἔμενε στό παραστράτημά της
τῆς δίνει καί τό φάρμακο χειρόγραφο νά σχίσῃ
καί τό δεινό ἀφορισμό Ἐκεῖνος νά τόν λύσῃ

Μετανοεῖτε ἡ προσταγή ἡ πρώτη. Σιχαθῆτε
τούς δρόμους πού σᾶς χάραξε τοῦ σατανᾶ τό ψέμμα
καί τῆς ψυχῆς ἀχόρταγα ἐρούφαγε τό αἷμα
μ’ αἱμοβορία τίγρεως μέ μιά ἀφρώδη λύσσα.
σεῖς καθαρθῆτε ἀπ’ τή βρωμιά ἀπ’ τοῦ Κακοῦ τήν πίσσα
πὄχει συνέπειες τρομερές. Φύγετε ἀπ’ τό πέλμα
τοῦ σατανᾶ πού ἐπιποθεῖ τήν Κόλασι γιά τέρμα.

Μετανοεῖτε! Στρέψατε τά νῶτα στά παληά σας
πού εἶναι λερά καί χάνετε καί τήν ἐλευθεριά σας
κι’ ἄν σᾶς ξεγέλασε ὁ ἐχθρός, κεῖνο τό μαῦρο δεῖλι
πού ἔσπειρε τό θάνατο κι ἔσβυσε τό καντῆλι
τῆς ὀμορφιᾶς καί τῆς τιμῆς σέ χῶρο Παραδείσου
θαρσεῖτε! Μπαίνει ὑπόδικος αὐτός. Καί σεῖς χαρῆτε
τή λευτεριά σας πὄρχεται. Λοιπόν, μετανοεῖτε.

Ἀφρός χρυσάφι ἦσαν ἐκεῖ τά πρῶτα του τά λόγια
καί τῶν ἀνθρώπων ἡ γενιά μ’ ὀρθάνοιχτα τά μάτια
ἀνάμικτα αἰσθήματα ἔνοιωθε, κι’ ἐθαμβοῦτο
πρώτη φορά σάν ἄκουε πώς θά ἠλευθεροῦτο
ἀπ’τό Κακό πού χρόνιζε στά τόσα βάσανά της
πού προκαλοῦσαν τά σφιχτά κι ἀφόρητα δεσμά της.

Μετανοεῖτε, εἶπ’ ὁ Χριστός. Τῆς μετανοίας δάκρυ
εἶναι πνιγμός τοῦ σατανᾶ καί καθαρμός δικός σας
εἶναι γύμνια τῆς Κόλασης. Εἶναι χαρά Ἀγγέλων
τῆς Βασιλείας λαμπρινή. Μετάνοια εἶναι ὁ σωσμός σας.

Από τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ», 1980 (σελ. 72).

Εἰκόνα ἀπὸ: pinterest

γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»