(Ἀκροστιχὶς)

Στὸν καινούργιο χρόνο

Χ– ρόνε, ὅλοι σὲ ραίνουν μ’ ὄμορφα λουλούδια,

Ρ– ῖγος στὸν καθένα δίνεις στὴν ματιά σου,

– λοι σὲ προσμένουν μὲ χαρᾶς τραγούδια,

Ν– ἄρθῃς νὰ σκορπίσης μέσ’ ἀπ’ τὴν καρδιά σου

– λες τὶς χαρές σου σὰν γλυκὰ ἀγγελούδια

Σ – τὴν ψυχή μας πάνω γιὰ χαρίσματά σου.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓ. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ – ΗΛΙΑ Π. ΜΗΝΙΑΤΗ Γ. ΜΕΓΑ – Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
1955 

Εἰκόνα ἀπὸ:pixabay

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»