Ο Αθανάσιος (θυμηθείτε εδώ) που έχουμε στην προσευχή μας από τις 26/9 κοιμήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Το ίδιο και ο Θεόδωρος (βάλαμε πριν λίγο ανάρτηση για την κόρη του που είναι πολύ στενοχωρημένη). Ας μην ξεχάσουμε και την Παναγιώτα (κλικ εδώ) που κοιμήθηκε λίγες ώρες αφού βάλαμε ανάρτηση στις 6/12. Ας προσευχηθούμε για τις ψυχές τους, αλλά και για τους δικούς τους, να τους ενδυναμώσει ο Κύριος και να αντιμετωπίσουν την απώλεια σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: 

Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ.[Ά Θεσ. δ΄ 4, 13-14]

...Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν 
καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. 
Ἀμήν.

Καλή ανάσταση αδερφοί μας Αθανάσιε και Θεόδωρε.
Αιωνία σας η μνήμη.

Ας ανάψουμε ένα κεράκι, ας διαβάσουμε λίγο από το ψαλτήρι ή έστω ας πούμε ένα  «Κύριε ελέησον». Μπορούμε, επίσης, να δώσουμε και τα ονόματά τους στην ενορία μας ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που σε πολλές ενορίες τελούνται σαρανταλείτουργα.

Παρακαλώ, ας μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα αδέρφια μας:

κλικ στην ετικέτα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2018)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2017)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ [μέχρι το 2016]

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ 

το «σπιτάκι της Μέλιας»