Ἀλ. Φωτιάδης «Ἀνοιχτὰ μυστικὰ»

Χειμώνας

Κάτω ἀπ’ τὴ στέγη τοῦ ζευγᾶ, στὰ καπνισμένα ξύλα, φυσᾷ ὁ βοριᾶς στὴν ἔρημη φωτιὰ μ’ ἀνατριχίλα.

Καὶ σέρνει τὰ μηνύματα τῆς βαρυχειμωνιᾶς κατὰ τὸν κάμπο χύνοντας τὸ δάκρυ του ὁ χιονιᾶς.

Τὰ στάχυα δὲ βεργολυγοῦν, τ’ ἁλώνια δὲ γυρίζουν, τὰ βοϊδαμάξια σώπασαν στὴ ρύμη πιὰ νὰ τρίζουν.

Καὶ πέρα μέσ’ τὸ διάπλατο τοῦ κάμπου, μοναχὸς σαλεύει τ’ ἀργοπάτητα τὰ πρόβατα ὁ βοσκός.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ. ΜΕΓΑ, Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ Σ. ΔΟΥΦΕΞΗ, Θ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
1959

Εἰκόνα ἀπὸ: artmajeur

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»