Το ότι, ούτε η συγγένεια ούτε η φιλία δεν ωφελεί καθόλου άκουσε τι λέγει ο Προφήτης ∙ “Αν έλθουν ο Νώε , ο Ιώβ και ο Δανιήλ, δεν θα μπορέσουν να ελευθερώσουν τους υιούς τους και τις θυγατέρες τους” (πρβλ. Ιεζ. 14, 14-18 ) .

Και γιατί λέγω για όσα πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, τη στιγμή που ούτε και στην παρούσα ζωή δεν ωφέλησε καθόλου η φιλία; Πόσους οδυρμούς και θρήνους δεν εξέβαλε ο Σαμουήλ και παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να σώση τον Σαούλ;

Πόσες ευχές δεν έκανε ο Ιερεμίας και όμως σε τίποτε δεν ωφέλησε τους Ιουδαίους; αλλά και κατηγορήθηκε για τις προσευχές του. Και γιατί απορείς που ο Ιερεμίας δεν ωφέλησε σε τίποτε με τις προσευχές του, τη στιγμή που για τον Μωυσή λέγει, ότι ούτε και εκείνος θα μπορούσε να σώση τους Ιουδαίους , μολονότι τότε πήρε πάνω του το βάρος της κακίας τους, επειδή είχε επικρατήσει η κακία και εκείνοι δεν προσέφεραν τίποτε από τον εαυτό τους;

Πόσο δεν θρήνησε ο Παύλος τους Ιουδαίους λέγοντας∙ “Αδελφοί, η μεγάλη επιθυμία της καρδιάς μου και η προσευχή μου στο Θεό είναι να τους χαρίση ο Θεός τη σωτηρία” (Ρωμ. 10,1 ) .

Τι πέτυχε λοιπόν η προσευχή του; Τίποτε. Και γιατί λέω η προσευχή του, τη στιγμή βέβαια που ευχόταν να γίνη ανάθεμα για χάρι τους; ( Ρωμ. 9,3 ) .

Τι συμβαίνει λοιπόν; Είναι περιττές οι προσευχές των αγίων; Καθόλου, αλλά έχουν και πολύ μεγάλη δύναμι, όταν τις βοηθάς και συ.

Έτσι ανέστησε ο Πέτρος την Ταβιθά , όχι μόνο με την προσευχή, αλλά και με την ελεημοσύνη εκείνης∙ έτσι βοήθησαν όλους οι άγιοι με τις προσευχές τους.

Και αυτό μεν ισχύει για εδώ, ενώ εκεί δεν ισχύει τίποτε από αυτά, αλλά η σωτηρία χαρίζεται μόνον από τα έργα.
( Εις τον ΜΗ΄ Ψαλμόν, ΕΠΕ 6, 182-184. PG 55, 228-229 )

Πηγή:Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Χρυσοστομικός Άμβων Ε΄
«Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ Τα νεύρα της ψυχής»
Έκδοσις Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου
Νέα Σκήτη Αγ. Όρους

Πηγή: Εις δόξαν Θεού

Εικόνα από: dishupravoslaviem.ru

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley