Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος

Η δειλία είναι νηπιακή συμπεριφoρά μιας ψυχής που γέρασε στην κενοδοξία. Η δειλία είναι απομάκρυνση της πίστης με την ιδέα ότι αναμένονται απροσδόκητα κακά.

Ο φόβος είναι κίνδυνος που προμελετάται. Ή διαφορετικά, ο φόβος είναι μία έντρομη καρδιακή αίσθηση, που συγκλονίζεται και αγωνιά από αναμονή απρόβλεπτων συμφορών…

Όταν όλα τα δυσάρεστα και απροσδόκητα τα δεχόμαστε πρόθυμα, με συντετριμμένη την καρδιά, τότε ελευθερωθήκαμε πραγματικά από τη δειλία.

Αγ. Ιωάννης της Κλίμακος. Κ’, 2, 3, 8

Πηγή: Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley