(Μαρκ. στ’ 14 – 29)

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἡ φονική λύσσα

Ὅπου χορός ‘κεῖ διάβολος πάντα παραμονεύει
Εἶπεν ὁ χρυσορρήμονας κι’ ἅγιος Ἰωάννης
Γιατί αἰσθήσεις βρώμικες αὐτός ἀναμοχλεύει
Διεγείροντας στη μέθη τους τά σαρκικά τά πάθη
Πού φέρνουν σύγχυσι στο νοῦ πλέον να μή δουλεύῃ
Με τήν καθάρια λογική, για να κρατιέται σπάθη
Διαβολική, καταστροφῆς, ἀφοῦ δεν διαφεντεύει
Τό πνεῦμα πού ἡγεμονικά στον ἄνθρωπο που πέφτει
Σε ἁμαρτήματα δεινά καί σε θανάτου κρῖμα
Πού ἀνοίγει τάφους στην ψυχή διαβόλου κάνει χτῆμα.

Ὁ ἔλεγχος τῆς βρώμικης καί πλάνας ἁμαρτίας
Ἀπό τό στόμα Ἀσκητοῦ τῆς ἐντολῆς τοῦ Νόμου
Ὑπῆρξε καί ἡ ἀφορμή με φονική αἰτία
Ν’ ἀπαιτηθῇ ἀπ’ τό γύναιο πού ζοῦσε παρανόμως
Με τόν κουνιάδο σαρκικά, τό Βασιλιά Ἡρώδη
Ἡ κεφαλή τοῦ Πρόδρομου Προφήτη μέσ’ τό πιάτο
Για να φραγῇ παντοτεινά τό ἅγιον ἐκεῖνο στόμα
Ἀφοῦ με άδικη σφαγή τοῦ ἰδῇ νεκρό τό σῶμα.

Κι’ ἦρθε στιγμή διαβολική ἐπάνω στο μεθῦσι
Που στο μυαλό προκάλεσε ὁ χορός μιᾶς κόρης πόρνης
Ἡ διεστραμμένη μάννα της μοιχός γιά να ζητήσῃ
Με αἴτημα τήν κεφαλή Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

Γιατί ἀπ’ τήν ἀνήθικη γραμμή ἐξηρτημένη
Πῆρε μοιχοῦ μητέρας της τη συμβουλή, μιᾶς σκύλας
Πού εἶχε σε λύσσα σαρκική τά κτήνη ξεπεράσει
Κι’ ἄφριζε καί ξανάφριζε καί ἡ δίψα τῆς σκασίλας
Φούντωνε περισσότερο: Ζήτησε τό κεφάλι
Εἶπε στην κόρη ἡ ἀσελγής: κι’ ὁ Βασιλιάς Ἡρώδης
Ὑπέκυψε στο αἴτημα, καί στέλνει μεσ’ στο πιάτο
Στη μοιχαλίδα νύφη του καί συναμαρτωλό του
Με τη χορεύτρια κόρη της κεφάλι, κι’ εἶπε: Πάρ’ το!
Εἶχε τὴν πλάνη ἡ δυστυχής πώς καί θα ἠρεμήσῃ
Με τό σφαγμό τοῦ σώματος ποὺσάρκωνε ἀλήθεια
Μά τοῦ Ἰωάννου ἡ φωνή καί τό ζεστό του αἷμα
Τῆς τάραζε τά σωθικά νύχτα καί ἡμέρα πλήθια
Ὤσπου τό ἄθλιο σῶμα της μιά ἡμέρα ἐνεκρώθη
Καί για τροφή ή σάρκα της σκυλιῶν πολλῶν ἐδόθη.

Ὁ Ἰωάννης Πρόδρομος σε Χώρα Παραδείσου
Βρίσκεται με ἀγγελικές χορεῖες στό «Ἀρνί του»
Ἐνῶ ἡ φόνισσα μαινάς στά σκότη τῆς ἀβύσσου.

Πηγή: Τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ», (1980) (σελ. 176) 

Εικόνα: «Ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Προδρόμου», έργο του Vasily Khudyakov από: liveinternet.ru

για το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley