(Ματθαίου θ’1- 8)

(†) Αρχιμ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα Ιεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Και την ψυχή σου

Είχε ξαπλώσει η ασωτειά σ’ αρρώστειας το κρεββάτι
Κάποιον που ζήτησε χαρές σε κέντρα αμαρτίας
Μ’ επίδοσι στα σαρκικά ώσπου ένα σακάτη
Τον έκαμε η  κατάχρησι. Καρπός ακολασίας.

Στη δύναμι και στην ακμή στον πλούτο και στα νιάτα
Ο άνθρωπος δεν σκέπτεται πως όλα είναι δοσμένα
Χάριν της δόξης του Θεού και πρέπει αγιασμένα
Να μένουν σώμα και ψυχή. Μακρυά από κακή στράτα

Κι’ όμως ο παραλυτικός πούλησε την ακμή του
Ψυχή και σώμα αναίσθητα στο διάβολο να δρέψη
Ύστερα από το στράγγισμα πόπαθε το κορμί του
Καρπούς πόνου κι’ αχρήστευσης. Και τώρα να γυρέψη

Γιατρό για την εξάρθρωσι πόπαθε για το ψώνιο
Που πήρε απ’ τό κατάστημα της πλάνης αμαρτίας
Που αντί χαρά του πρόσφερε για δώρο της τον πόνο
Στου κρεββατιού αγιάτρευτο σε κλίμα απελπισίας

Οι προσφορές στην προσφορά στο πούλημα της σάρκας
Στο διάβολο του έδωσαν τις ηδονές που μέσα
Έκρυβαν δηλητήριο, ώστε να παραλύση
Ο σημερινός ανόητος που ζήτησε μεθύσι

Απ’ το βαρέλι της ντροπής κάτω απ’ το θείο βλέμμα
Του Παντεπόπτου και Θεού που τ’ άγιο θέλημά του
Είναι ο διπλός αγιασμός στο σώμα και στο πνεύμα
Ν’ απολαμβάνουν δωρεών τα τίμια παιδιά του.

Σαν είδε τον παράλυτο ο Κύριος που με πίστι
Τον έφεραν στα πόδια του, αμέσως την αιτία
Διώχνει της παραλύσεως «αφέωνταί σοι, είπε,
Τέκνον αι αμαρτίαι σου». Θάρσει και περιπάτει.

Πάρε και το κρεββάτι σου στον ώμο, και στο σπίτι
Πήγαινε. Και να σιχαθής παληές σου αμαρτίες
Που σ’ έφεραν στο σημερινό κατάντημα. Θυμήσου
Πως εκτροπές υβριστικές του θείου, ασωτείες
Διπλό ετοιμάζουν θάνατο: χάνεις και την ψυχή σου.

†Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα Ιεροκήρυκος

Εικόνα από: topraksti.lv

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley