%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7

Ἰγνάτιος Ρῶσος Μοναχός – προσκυνητής τoῦ 14ου αἰώνα

Μετά τή θεία κοινωνία τῶν Αὐτοκρατόρων ὁ Πατριάρχης ἀφήνει τό Ἱερό καί γυρίζει στόν  πατριαρχικό θρόνο του. Ἐκεῖ πηγαίνει ὁ αὐτοκράτορας ντυμένος τόν βασιλικό μανδύα καί φορώντας τό στέμμα στήν κεφαλή.

Ὁ Πατριάρχης εὐλογεῖ τό αὐτοκρατορικό ζεῦγος καί καλεῖ τόν αὐτοκράτορα νά  ἀγρυπνεῖ γιά τήν αἰωνιότητα τῆς ὀρθοδοξίας, τόν ἐξορκίζει νά σέβεται τούς παλαιούς νόμους, νά μήν ἀξιώνει ἐκεῖνο πού δέν τοῦ ὀφείλουν, νά τόν συνέχει ὁ φόβος τοῦ θεοῦ καί νά θυμᾶται τόν θάνατο διότι, «χοῦς εἰ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει».

Κανένας δέν τολμᾶ νά πλησιάσει τόν αὐτοκράτορα γιά νά τόν συγχαρεῖ ὕστερα ἀπό τά λόγια τοῦ πατριάρχη, οὔτε πρίγκιπες οὔτε μεγιστάνες οὔτε στρατηγοί.

Ξαφνικά τόν κυκλώνουν οἱ μαρμαράδες καί ταφοποιοί, πού ἦρθαν νά τοῦ παρουσιάσουν δείγματα μαρμάρου καί πέτρας, καί τόν ρωτοῦν ἀπό ποιό προτιμάει ἡ Μεγαλειότης του νά χτισθεῖ τό μνῆμα του, ἐνθυμίζοντάς του τήν παραβολή ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι θνητός καί περαστικός ἀπ’ αὐτήν τή μάταιη ζωή, πού τόσο γρήγορα χάνεται.

Τοῦ ἔλεγαν:

«Πρόσεξε τήν ψυχή σου, κυβέρνα μέ εὐλάβεια τήν αὐτοκρατορία σου.

Νά ἔχεις ταπεινοσύνη στή μεγαλοσύνη σου.

Φοβοῦ τόν Κύριο καί ἔσο ταπεινός καί φιλάνθρωπος.

Καί ἡ χάρη τοῦ θεοῦ θά σέ σώσει».

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΚΙΒΩΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 34 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

 τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley