(†) Αρχιμ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα Ιεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Αρχιερατική προσευχή

Είπε ο Χριστός στην προσευχή ‘κείνη τη μνημειώδη
Του Κήπου της Γεθσημανή όταν στης αγωνίας
Λουζόταν με παχύρρευστον ιδρώτα, όταν ποτήρι
Θανάτου προσφερότανε στα θεϊκά του χείλη·

«Το έργο μου τελείωσα. Πάτερ, ο δεδωκάς μοι
Έργο που γνώρισαν βαθειά Θεό της Αληθείας
Και πίστεψαν για να σωθούν. Κλειδιά της Βασιλείας
Να πάρουν, και αιώνια ζωή κληρονομήσουν

Δος μου τη δόξα που προτού στον Κόσμο τούτο έλθω
Είχα κοντά σου, δεξιά στον κόλπο του Πατέρα
Σαν γνήσιος Θεού Υιός κι’ ο Ίδιος στην ουσία
Και στην απόλυτη λαμπρή μαζί σου εξουσία.

Φανέρωσα στον κόσμο σου το άγιο θέλημά σου
Κι’ αυτούς που συ μου έδωκες για ευαγγελιστάς σου
Φύλαξα σαν εξώκοσμους. Κι’ αυτοί, πειθαρχημένοι,
Εκράτησαν το λόγο σου γιατί δικοί σου ήσαν

Εκτός ενός που ήτανε παιδί της απωλείας·
Τα λόγια που μου έδωκες μετέδωκα όπως ήσαν
Και οι μαθηταί μου τα ‘λαβαν και χτήμα τους τα κάμαν
Όλοι τους εκατάλαβαν πως από σε εξήλθα

Και πίστεψαν πραγματικά κι’ αδίστακτα πως είμαι
Σταλμένος απ’ τον Ουρανό, Πατέρα από σένα.
Γι’ αυτούς τώρα παρακαλώ να τους περιφρουρήσης
Τώρα που φεύγω, Πάτερ μου, εσύ να ενισχύσης.

Ότι έχω το ‘χεις και εσύ. Δικά σου είν’ τα δικά μου
Στο ύψος της θεότητος τ’ άφθαστο μεγαλείο
Της αιώνιας δόξης σου σ’ ενότητα Τριάδος
Μ’ αχώριστη την ύπαρξι Πνεύματος Παναγίου.

Και τώρα θέλω τελικά οι μαθηταί να μείνουν
Για τον ψηλό τους το σκοπό σύμψυχοι, ενωμένοι
Με μια καρδιά, μ’ έναν παλμό, απόστολοι να γίνουν
Του αιωνίου λόγου σου διπλά ευλογημένοι».

†Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα Ιεροκήρυκος

Εικόνα «Ο Χριστός στον Κήπο της Γεσθημανής» έργο του Paolo Veronese από: liveinternet.ru

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley