Πρωτομαγιὰ

Ἦλθε ἡ Πρωτομαγιά, παιδιά,

στοὺς κάμπους σκορπισθῆτε,

μέσ’ τὴ δροσούλα καὶ εὐωδιὰ

πετάξετε, χαρῆτε.

Λουλούδια φέρτε δροσερά,

κάνετε ὄμορφο στεφάνι

καὶ τραγουδῆστε μὲ χαρά:

«Ὁ Μάης, νά τος, φθάνει!»

 Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ
Ι.Κ ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΑΚΚΑ
1971 

Εἰκόνα: «τὸ νεαρὸ κορίτσι τῶν λουλουδιῶν«,ἔργο τῆς Sophie Anderson ἀπό: svistanet

τὸ νεαρὸ κορίτσι τῶν λουλουδιῶν 

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

violet flower smiley