Η μικρή Ζωή κοιμήθηκε. Τώρα όμως βρίσκεται σε τόπο όμορφο, όπου δεν υπάρχει λύπη ή στεναγμός. Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχούλα της και ας ενδυναμώνει τους γονείς της. 

Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ.[Ά Θεσ. δ΄ 4, 13-14]

…Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν 
καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.

Καλή ανάσταση Ζωή
Αιωνία σου η μνήμη.

Παρακαλώ, ας μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα αδέρφια μας:

κλικ στην ετικέτα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2018)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2017)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ [μέχρι το 2016]

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ 

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley