(†) Αρχιμ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα Ιεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Μυροφόρες

Λευκές σαν κρίνα του αγρού κι’ ηρωικές, στην πράξι
Οι Μυροφόρες δείξανε πως πάνω απ’ την αγάπη
Τούτου του Κόσμου που φτηνά καλούδια μας προσφέρει
Για να κρατιέται η ψυχή μακρυά απ’ το Θεό της,

Είναι η αγάπη στο Χριστό. Κάθε θυσία αξίζει
Για Εκείνον, που τα Σύμπαντα γέμισε μ’ ευωδία
Πνευματική, και πρόσφερε τη θεική θυσία
Που σαν αένναος πηγή τα δώρα της χαρίζει.

Η πίστι και η αγάπη τους μέσα σε Κόσμο πλάνο
Που σύγχυσι επικρατεί στα άπιστα τα χρόνια
Σατανικής κακότητος που επικρατεί το ψέμμα
Κι’ ακόμα το συγγενικό αίμα μας νερουλιάζει

Τις έκαμε ηρωικές, δυναμικές στον τρόμο
Που είχαν οι εχθροί του Ιησού με πείσμα οργανώσει
Και εφιαλτικά απλωνότανε στην Πόλι των αιμάτων
Ύστερ’ από την Ανάστασι που μαρτυρήσαν τόσοι·

Μαρία η Μαγδαληνή, Σαλώμη και Μαρία
Του Ιακώβου και η σεμνή μαζί τους Ιωάννα
Που ετοίμασαν αρώματα, λίαν πρωί προβήκαν
Σε τόλμημα την Κυριακή το Σώμα να μυρώσουν.

Το Σώμα το Πανάχραντο του Θείου Διδασκάλου
Που με καθάριες, φωτεινές και θεικές αλήθειες
Έδιωξε τα σκοτάδια τους, κι ανύψωσε το πνεύμα
Σε σφαίρες πάνω απ’ τα φτωχά και γήινα στοιχεία.

Δεν τις εφόβισε ο διωγμός, κι’ ο θάνατος ακόμα·
Τον Ιησού τους και νεκρό επόθησαν να ιδούνε
Το Ιερό καθήκον τους είπαν πως εκτελούνε
Σαν Ιερή αποστολή σε ηρωικό αγώνα.

Την πέτρα βρήσκαν πρόσκομμα: ποιος θα αποκυλίση;
Μα η πέτρα είχε κυλισθή απόμερα απ’ τον Τάφο
Με του Αγγέλου την ορμή. Αυτού που θα μιλήση
Και θα τους δώση μήνυμα χαρμόσυνο να ηχήση
Σαν σάλπιγγα πως ο Χριστός Ιησούς ο Ναζωραίος
Που τον ζητούν με τους νεκρούς ανέστη. Και επέστη
Η ευλογημένη η στιγμή ο Άφθαρτος κι’ Ωραίος
Που τη νεκρή ανθρωπότητα ο Ίδιος θ’ αναστήση.

†ἈρχιμανδρίτῃΧριστοφόρουΑθ. Καλύβα Ιεροκήρυκος 

Ποιητική απόδοση του Ευαγγελίου της Κυριακής των Μυροφόρων, του Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Α. Καλύβα 

Εικόνα από: top-antropos

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley