(†) Αρχιμ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα Ιεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Και Θεός μου…

Ήταν πρωί της Κυριακής κι’ όλοι ήσαν «συνηγμένοι»
Σε μια γωνιά οι Μαθηταί μπρός στου Κακού τη λύσσα
Που άφριζε και ξάφριζε με Ιουδαίων στόμα
Περίμεναν σημαδιακά. Και τότε αντικρύσαν

Του Ιησού τη φωτεινή μορφή του και ακούσαν
Τη γνώριμη και τη ζεστή φωνή του Διδασκάλου
Που κεκλεισμένων των θυρών μπήκε ανάμεσά τους
Και μείνανε εκστατικοί στο θαύμα των θαυμάτων.

Ειρήνη είπεν ο Χριστός· ειρήνη σας  χαρίζω
Κι’ όπως με έστειλε ο Πατήρ κι’ εγώ σας αποστέλλω:
Λάβετε Πνεύμα Άγιον, πάρτε είπε, εμφυσώντας
Την εξουσία στις ψυχές των άλλων που ζητούνε

Να πλησιάσουνε το Φώς κι’ αυτοί να λυτρωθούνε
Κι’ όσων σεις λύστε των παθών τις μαύρες αλυσίδες
Θα είναι λυμένες, συντρίμμα, για μένα που σας δίνω
Τη Χάρι του Πνευματικού. Δίνετε πάντα ελπίδες,

Σ’ όσους παληάς τυραννικής σκλαβιάς, λευτερωθήκαν.
Και ξαφανίστηκε ο Χριστός χωρίς ν’ ανοίξη η πόρτα.
Βγήκε όπως μπήκε ο Κύριος όπως από τον Τάφο
Που σείστηκε συνθέμελα χωρίς κανένα ρήγμα.

Σ’ αυτό το καταπληκτικό χαρμόσυνο τραπέζι
Της παρουσίας του Χριστού σωματικά, δεν ήταν
Που έγινε από τον πόνο του Θωμάς της δυσπιστίας
Κι’ όταν με έκδηλη χαρά οι Μαθητάί του είπαν

«Εωράκαμε» τον Κύριο, αυτός με μια πικρία
Είπε δαρμένος στη πληγή του πόνου του με τόνο:
«Για να πιστέψω, αδελφοί, σ’ αυτό το μέγα θαύμα
Θέλω να ‘γγίξω τις πληγές της λόγχης, των καρφιών του!»

Κι’ ήρθε η άλλη Κυριακή. Και πάλι ο Αναστημένος
Χριστός, ειρήνη έδωσε. Κι’ είπε στο δυσπιστούντα:
«Θωμά, έλα, ψηλάφισε τα πληγωμένα μέλη
Απ’ τα καρφιά, απ’ το λογχισμό, απ’ τ’ αγκάθινο στεφάνι
Για να πιστέψης. Η Εκκλησία γι’ Απόστολο σε θέλει.

Ενέκρωσα το θάνατο. Δεν είμαι φάντασμά σου».
Εσυγκλονίστηκε ο Θωμάς, σπάραξε απ’ τη χαρά του
Κι’ είπε: «Πιστεύω Κύριε. Είσαι ο Δάσκαλός μου
Είσαι ο Χριστός Υιός Θεού. Εσύ ‘σαι ο Θεός μου!»
«Είναι ευτυχείς» ειπ’ ο Χριστός, «όσοι, χωρίς να ιδούνε
Μ’ επίστεψαν, και σαν αρνιά δικά μου ακολουθούνε».

†Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα Ιεροκήρυκος 

Ποιητική απόδοση του Ευαγγελίου της Κυριακής του Θωμά, του Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Α. Καλύβα 

Εικόνα από: verbum-christi

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley