(†) Αρχιμ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

ΠΡΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Η τριετία έληξε για πίστι και για γνώσι
Και ο Ιησούς προσφέρεται θύμα αγάπης θείας
Να δώση αιωνιότητα κάποιας ζωής αγίας
Που πόθησαν και την ποθούν και θα ποθούνε τόσοι

Τραβάει για Ιεροσόλυμα τώρα να δώση μάχη
Κατάματα στου σατανά όργανα να κυττάξη
Με τις σπαθιές του Πνεύματος το ψέμμα να χτυπήση
Κι άλλες φωτιές στις κεφαλές ενόχων να ανάψη.

Περνάει απ’ την προσφιλή κι’ ευλαβική Οικογένεια
Των αδελφών που ζούσανε σε παρθενίας κλίμα
Τ’ αναστημένου Λάζαρου που βγήκε από το μνήμα
Και μέναν σαν υπόδειγμα πιστών στη Βηθανία

Η δε Μαρία ευλαβικά μύρο στα πόδια χύνει
Του Ιησού τα Άχραντα όχι για να τα πλύνη
Αλλά σαν πράξι πούδειχνε συμβολικά λατρεία
Στο μελλοθάνατο Χριστό, αφού ‘ κει στην ταφή του

Φραγμός θάμπαινε ισχυρός που λέγεται φοβία.
Το σπίτι μοσχοβόλησε ολόκληρο ως την άκρη
Ενώ ο Ιούδας ξέσπασε με φθόνο και κακία
Αντί θερμό συγκίνησης να χύση ένα δάκρυ

Κι είπε ο τρισκατάρατος «δηνάρια τριακόσια
Θα παίρναμε αν πωλούσαμε αυτό που σπαταλάτε
Κι έχουμε να βολέψουμε τόσους φτωχούς. Σπατάλη!»
Κι’ αυτό το είπε τι ήτανε του δαίμονα σκυτάλη,

Κλέφτης από την κούνια του, διαβολικό κεφάλι.
«Ας την, Ιούδα, ιερό καθήκον της να πράξη»
Είπε ο Χριστός, και τους φτωχούς θάχετε όσω ζήτε
Όχι και μένα πάντοτε, όπως και θα το ιδήτε.

Πίστευε Ιούδα, πίστευε: το σκηνικό θ’ αλλάξη
Δραματικά για το Χριστό πόρχεται ν’ απαλλάξη
Από την τύφλωσι το νού και της καρδιάς τα πάθη.

Κι ενώ επιβαίνει ο Χριστός στου όνου το πουλάρι
Δέχεται με αλαλαγμούς μυριάδες με τα βάγια
Που κραύγαζαν το «Ωσαννά», ευλογημένος νάσαι
Υιέ Δαυίδ και Βασιλιά! Η ώρα αυτή είναι αγία

Σείστηκαν τα Ιεροσόλυμα. Ο Κύριος ξεπεζεύει
Σαν τον απλούστερο θνητό χωρίς τις συγκινήσεις
Τι ξέρει πως τα «ωσαννά» κι’ αυτές οι επιφωνήσεις
«Ουά» θα γίνουν αύριο και υβριστικές σπαθίσεις.

Ἀρχιμανδρίτῃ ΧριστοφόρουΑ. Καλύβα

Ποιητική απόδοση του Ευαγγελίου της Κυριακής των Βαΐων του Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Α. Καλύβα

Εικόνα από: rusmormon

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley