Τα αδέρφια μας μας χρειάζονται. Πολλές οι δοκιμασίες:

Η Παρασκευή είναι 58 ετών και πάσχει από Αλτσχάιμερ. Δυστυχώς, η νόσος ξεκίνησε νωρίς και προσπαθεί να την καθυστερήσει. Ας ευχηθούμε…

Η Μαρία πάσχει από σοβαρό αυτοάνοσο και ταυτόχρονα έχει μαζέψει υγρό στο πόδι της (το οποίο είχε σπάσει πριν κάποιους μήνες). Ταλαιπωρείται πολύ, αλλά είναι πιστή. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να την ενισχύσει και να της ελαφρύνει τον σταυρό.

Ας μην φοβόμαστε όμως τις δοκιμασίες. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος γράφει στην καθολική του επιστολή:

«Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν· ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω… Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένειπειρασμόν· ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃνἐπηγγείλατο ὁ Κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτιἀπὸ Θεοῦ πειράζομαι· ὁ γὰρ Θεὸς ἀπείραστός ἐστι κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸςοὐδένα. … (Ιακ. 2-4 και 12-13)

Παρακαλώ, ας μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα αδέρφια μας:

κλικ στην ετικέτα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2018)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2017)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ [μέχρι το 2016]

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley