Μαλαματή Χαριζανοπούλου – Ἀμπελίδου

Δῶσ’ μου Κύριε νά πιῶ
ἀπ’ τήν ἀέναη πηγή τοῦ ἐλέους Σου,
νά δροσίσει τή φλογισμένη ἀπό τά πάθη ψυχή μου.

Στήριξε Κύριε, τούς καθημερινούς μου ἀγῶνες.
Φύλαξέ τους ἀπ’ τίς τρικλοποδιές
τοῦ ἀόρατου ἐχθροῦ.

Συγχώρησε Κύριε, τό τόλμημά μου αὐτό.
Ταπεινά λαχταρῶ τήν παρουσία Σου νά νιώσω.

Ἀναρωτιέμαι ὅμως,
μέ τί καρδιά θά Σ’ ἀνταμώσω;
Ἐσένα τόν ἀναμάρτητο φοβᾶμαι μήν πληγώσω.

Λαχταρῶ, ὅμως….

 Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας».
Διμηνιαῖο Περιοδικό Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης
Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 258, Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2015 

Εἰκόνα: » Ἱκεσία « ἔργο τοῦ Θεοδώρου Ράλλη, ἀπὸ: paletaart – Χρώμα & Φώς

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley