Δημήτρης Ἰ. Μουστάκας

Κύριε,
Συγχώρεσε τὸ θράσος
Καὶ τὴν ἀναίδειά μου,
Κριτὴς νὰ γίνω τῶν ὁμοίων μου.

Ἴδιος μὲ Σένα, ἐγώ,
Ὁ ἀτελὴς καὶ ἀδύναμος,
Ὁ χοϊκὸς καὶ πεπερασμένος.

Νὰ «ἐτάζω νεφροὺς καὶ καρδίας»,
Γιὰ νὰ βρῶ τὴν Ἀλήθεια

Καὶ τὸ Δίκαιο,
Ποὺ μόνο Ἐσύ,
Σὲ ποιές σκοτεινὲς ἀβύσσους
Καὶ σὲ ποιούς κρυφοὺς διαλογισμούς,
Κρυμμένα εἶναι γνωρίζεις.

Δέξου, Κύριε, μὲ εὐσπλαχνία
Καὶ κρίνε μὲ ἐπιείκεια
Τὸν δοῦλο Σου,
Ποὺ φάρο πάντα κι’ ὁδηγό του,
Τὴν ἐπιείκεια
Καὶ τῆς συνείδησής του
Τὴ φωνὴ εἶχε.

Συγχώρεσέ με, ἂν καμιὰ φορά,
Μὲς στῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς
Τοὺς σκοτεινοὺς μαιάνδρους,
Νὰ διακρίνω δὲν μπόρεσα
Τῆς Δικαιοσύνης τὸν νοητὸ
Κι’ ἀκριβοθώρητο Ἥλιο.

Ἄν, μὲς ἀπὸ τὶς συμπληγάδες
Τῶν δικονομικῶν κανόνων,
Ἀθέλητα προκάλεσα τὸν πόνο
Καὶ ἂν ποτὲ
Σκληρὸς σὲ συνανθρώπους μου δείχθηκα.

Συγχώρεσε μέ, Κύριε,
Καὶ αὐτοὶ ἂς δεχθοῦν
Τὰ δάκρυα τῆς συγγνώμης μου.

Κύριε καὶ Κριτή μου,
Κρίνε τὸν δοῦλο Σου
Κατὰ τὰ ἔργα καὶ τὶς προθέσεις του
Καὶ χάρισέ μου τὴν ἐπιείκεια
Καὶ τὴ Μεγαθυμία Σου.-

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Μηνιαία ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς
Ἔτος 24ο – Τεῦχος 264 – Νοέμβριος 2014 

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley