Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια ομάδα μελέτης του ψαλτηρίου κατά την περίοδο της Σαρακοστής (μικρής και μεγάλης). Το κάθε μέλος της ομάδας διαβάζει ένα ξεχωριστό κάθισμα από το ψαλτήρι καθημερινά σε ώρα ελεύθερη που επιλέγει προσωπικά. Έτσι κάθε μέρα η ομάδα διαβάζει όλη μαζί ολόκληρο το ψαλτήρι και συνολικά στη διάρκεια της σαρακοστής 40 φορές, ενώ κάθε μέλος ξεχωριστά συμπληρώνει δύο πλήρεις αναγνώσεις.

Στην έναρξη της σαρακοστής παίρνει ο καθένας ένα αρχείο, όπου φαίνεται ποιο κάθισμα διαβάζει κάθε μέρα. Η διάρκεια της ανάγνωσης δεν ξεπερνά τα 10-15 λεπτά καθημερινά (διαβάζοντας από μέσα μας). Πέραν αυτού όλοι συμμετέχουν στην μνημόνευση των ονομάτων των υπολοίπων μαζί με έναν μικρό κανόνα που διαβάζουν πριν και μετά την ανάγνωση του καθίσματος. Η ανάγνωση γίνεται εθελοντικά και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για το αν κάποιο μέλος διάβασε το κάθισμά του.

Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στην ομάδα μπορεί να επικοινωνήσει με τον Κωνσταντίνο στο e-mail:

cghera@yahoo.com

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley