(Από το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου το πρωί της 28ης  Οκτωβρίου 1940)

«Ευλογεί»,

ευλόγησε,

γιατί ήταν πόλεμος αμυντικός,

δίκαιος και ιερός.

και γιατί η Εκκλησία μας ήταν

πάντα κοντά στις δοκιμασίες

του Έθνους μας.

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

Προς τη Νίκη
Μηνιαίο Ορθόδοξο Χριστιανικό Νεανικό Περιοδικό
Έτος 55ο – τεύχος 788-Οκτώβριος 2015 

Αναρτήσεις σχετικές με την 28η Οκτωβρίου ΕΔΩ

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley