— Νά μήν ἀγχώνονται γιά τό μέλλον τους λησμονώντας τό παρόν τους κι ἔτσι νά μή ζοῦν οὔτε τό παρόν οὔτε τό μέλλον τους.

— Νά μή θέλουν νά βγάλουν λεφτά χάνοντας τήν ὑγεία τους κι ὕστερα νά χάνουν τά λεφτά τους, γιά νά ξαναβροῦν τήν ὑγεία τους.

— Νά μή ζοῦν σάν νά μήν ἐπρόκειτο νά πεθάνουν ποτέ καί νά πεθαίνουν σάν νά μήν ἔζησαν καθόλου.

— Νά μάθουν ὅτι δέν μποροῦν ν᾽ ἀναγκάσουν τούς ἄλλους νά τούς ἀγαπήσουν, ἀλλά νά γίνουν ἄξιοι νά τούς ἀγαποῦν οἱ ἄλλοι.

— Νά μάθουν ὅτι πλούσιος καί εὐτυχισμένος δέν εἶναι αὐτός πού ἔχει τά περισσότερα ὑλικά ἀγαθά, ἀλλ᾽ ὅποιος ἀρκεῑται στά λιγότερα καί ἀναγκαῖα.

— Νά μάθουν τή συγχώρηση συγχωρώντας αὐτά πρῶτα τούς ἄλλους.

— Νά μάθουν ὅτι δύο ἄνθρωποι μπορεῖ νά βλέπουν τό ἴδιο πράγμα καί ὅμως νά νομίζουν ὅτι βλέπουν διαφορετικά πράγματα.

— Νά μάθουν ὅτι σέ ἐλάχιστες στιγμές μποροῦν ν᾽ ἀνοίξουν στούς ἄλλους πληγές, πού χρειάζονται χρόνια νά τίς θεραπεύσουν…

— Νά μάθουν ὅτι δέν μετροῦνε περισσότερο τά πράγματα πού ἔχουμε στή ζωή μας, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουμε στή ζωή μας.

— Νά μάθουν πώς ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού τούς ἀγαποῦν πραγματικά, πού ὅμως δέν ξέρουν πῶς νά δείξουν ἤ νά ἐκφράσουν τά αἰσθήματά τους.

(Ἀπό τά ὡραῖα Περιοδικά «Λυδία»-Θεσσαλονίκη καί «Ζωή τοῦ Παιδιοῦ»-Ἀθήνα, κατά διασκευή).

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

«Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Ε.Π.Ο.)
Τριμηνιαῖο δημοσιογραφικό ὄργανο τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
Ἔτος 33ο – ἀρ. φύλλου 129- Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011

 Εἰκόνα «ἔργο τοῦ Jim Daly» ἀπὸ: liveinternet.ru

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

violet flower smiley

 

Advertisements