Γούδας Γεώργιος
Ἰβηρίτης

Ὦ, Παναγία Παντάνασσα
Μητέρα τοῦ Χριστοῦ μας
Φεύγεις καί πᾶς στούς οὐρανούς
Ἐμψύχωσε τόν νοῦ μας.

Στήν Παναγία, Χριστιανοί,
θερμές οἱ προσευχές μας
στήν Κοίμησή Της νοερῶς
ἄς φτάσουν οἱ ψυχές μας.

Θέλουμε Παναγία μας
νά εἴμαστε κοντά Σου
καί νά πρεσβεύεις συνεχῶς
τά ταπεινά παιδιά Σου.

Ἐκεῖ ψηλά στούς Οὐρανούς
ΕΣΥ ὁδήγησέ μας
νά ἡρεμήσουν οἱ ψυχές
χίλιες οἱ προσευχές μας.

Γαλήνεψε τίς θλίψεις μας
γλύκανε τίς καρδιές μας
στάλαξε μέσα ὑπομονή
ἀπό τίς ἐνοχές μας.

Εἶσαι ἡ ἐλπίδα τῶν πιστῶν
Γλυκιά μας Παναγία
καί θέλουμε τήν χάρη Σου
τήν Θεία Εὐλογία

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας».
Διμηνιαῖο Περιοδικό Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης
Τεῦχος 249, Ἰούλιος – Αὔγουστος 2013

Εἰκόνα ἀπὸ: unian.net

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley